Parochiebestuur

Lid van het parochiebestuur zijn:

Pastoor: Eduard Moltzer, Telefoon: 0224-212357

E-mail: pastoor@rkkerkschagen.nl

Vice-voorzitter: Dhr. C. Wiskerke Telefoon: 0224-216253

Secretaris. Dhr. N.C. Kuin, Telefoon: 0224-216356

Penningmeester: Dhr. F. Wildeboer, Telefoon 0224-214208

E-mail.  penningmeester@rkkerkschagen.nl

Vertegenwoordigers van de werkgroepen:

Technische commissie: Dhr. H. van Kampen, Telefoon: 0224-298338

Algemeen: Mevr. C.E. van der Vliet, Telefoon: 0224-298659 en Dhr. T. Steemers, telefoon 0224-212460

Coordinator. Mevr. L. de Vries, Telefoon: 0224-212415

E-mail. coordinator@rkkerkschagen.nl

Activiteit. Het bestuur en beheer van de parochie berusten bij het parochiebestuur. De leden van het bestuur zijn door de bisschop benoemd. Het bestuur is verantwoordelijk voor het parochiebeleid. De pastoor is, in opdracht van de bisschop, de eerst verantwoordelijke voor het pastoraat. Als vertegenwoordigend orgaan van de parochianen luistert het bestuur naar wat er leeft aan wensen en verlangens. Hierbij laat het zich adviseren door de werkgroepen.