Gesprekskring rondom rouw.

RouwverwerkingVerdriet is deelbaar, tranen niet.

Anderen kunnen ze hooguit afvegen.

Er is een woord dat kan beschrijven

Een woord, dat zonder overdrijven

Vertelt van leegte en verdriet

Om iemand die je niet meer ziet.

Een woord, dat van ‘verlangen’ spreekt

Over de ‘schakel’ die ontbreekt

Van eenzaamheid en diep gemis

Naar dat, wat onbereikbaar is.

Een woord, dat het gevoel omschrijft

Wat in de ander achterblijft

Er is een woord, dat ’t samenvat

Ja, volgens mij

Is ‘heimwee’ dat.

Het verlies van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis en verandering in ons leven. Hoe we hier op reageren en hier mee omgaan is heel persoonlijk. Het voelt als een diepe pijn die in je snijdt. Het is of de wereld stilstaat waarbij alle zin en glans uit het leven wegvloeit. De tijd van leegte en gemis is verbonden met herinnering, stilte, heimwee of soms ook met boosheid en opstandigheid.

Hoe mensen met dit verlies omgaan is ingewikkeld en vaak eenzaam. Een eenzame strijd van vallen en opstaan en soms heel moeizaam doorgaan.

Daarom wordt er het komend seizoen een groep rondom rouw gestart, voor mensen die een dierbare hebben verloren.

Samen komen om je verhaal met anderen te delen, ervaren dat het heilzaam kan zijn om je erkent te voelen in je verdriet, misschien samen te spreken over je twijfels en (geloofs) vragen. Met elkaar in gesprek omtrent de weerbarstigheid van ons bestaan.

Samen zoeken naar waar we elkaar kunnen steunen.

Deze bijeenkomsten zullen, evenals voorgaande jaren, gegeven worden in de Grote Kerk op de Markt en geleid worden door dominee Arjan van der Bom.

Wie er belangstelling heeft voor deze kring, kan zich opgeven bij dominee van der Bom op onderstaand telefoonnummer.

De kring zal, bij voldoende deelname, ongeveer begin november van start gaan en bij voorkeur overdag. We willen om de twee weken zes tot acht keer bij elkaar komen.

Wilt u zich opgeven of heeft u nog vragen dan kunt u bellen naar:

d.s. A.J. van der Bom. Tel: 06-83384921

e-mail: aj.van.der.bom@gmail.com