Contactpersoon: Catechiste  Mevr. Monica Wildeboer-van Rossum, Telefoon: 0224- 21.42.08, E-mail mcwildeboer@rkkerkschagen.nl of  Mevr. Els Seuters tel: 297453, Mevr. Corina Joosten tel: 0625015624

Ieder jaar viert onze parochie een feest met kinderen, het eerste Communiefeest. Kinderen die zijn gedoopt, worden voor de eerste keer aan de tafel van Jezus uitgenodigd. Zij mogen voortaan deelnemen aan de H. Eucharistie. De eerste Eucharistie heeft plaats gevonden in Jeruzalem tijdens het laatste Avondmaal van Jezus.  Die avond heeft Jezus tot alle mensen die Hem willen volgen, een uitnodiging laten uitgaan voor alle tijden: “Blijft dit doen om Mij te gedenken”. Hij wil ons ontmoeten, Hij wil zijn liefde met ons delen, ook nu. Eucharistie vieren is bij de Liefde thuiskomen. Kinderen voelen zich altijd thuis waar liefde is. De werkgroep bereidt kinderen voor op hun Eerste Heilige Communie. De activiteit van de werkgroep dient ter ondersteuning van de ouders. De werkgroep organiseert voor de kinderen acht bijeenkomsten. Daarnaast worden er catechese-avonden georganiseerd voor de ouders. Samen met de catechiste bereidt de groep de presentatieviering, de boeteviering van de kinderen en de viering van de Eerste Heilige Communie voor.

Kinderen kunnen hun Eerste Communie ontvangen als ze gedoopt zijn of wanneer ze oprecht er voor kiezen alsnog gedoopt te willen worden.

De werkgroep gaat langs de 3 katholieke basisscholen en vraagt aan de directeuren welke kinderen in groep 4 als katholiek staan ingeschreven. Ze raadpleegt ook het ledenbestand van de kerk en het doopboek. U krijgt dan van de werkgroep een uitnodiging. De werkgroep adverteert ook in de schoolkranten van alle basisscholen (dus ook de niet katholieke scholen). U kunt dan zelf uw kind opgeven (zie hierboven). U vindt ook een uitnodiging tot opgave voor de eerste Communie in ons parochieblad de Hoeksteen.