De Eerste Heilige Communie

Afgelopen maand april hebben wij de eerste heilige communie gevierd. Het was een échte feestviering, waarin de kinderen goed voorbereid, in prachtige feestkleding hun eerste communie hebben ontvangen.  We kijken al weer vooruit naar het nieuwe seizoen, schooljaar 2023-2024, waarin we opnieuw de kinderen en hun ouders, op weg naar de Eerste Heilige Communie in het voorjaar van 2024, begeleiden.

De Eerste Communie is een sacrament dat je mag ontvangen.

Het heeft te maken met de Kerk en de Eucharistie.

De ‘Eerste Communie doen’ wil zeggen: voor de eerste keer Jezus in je hart ontvangen of voor de eerste keer helemaal deelnemen aan de Eucharistie, de maaltijd met Jezus.

We geloven dat Jezus aanwezig komt in de eucharistieviering en ons persoonlijk wil ontmoeten, deel van ons wordt.

Wat betekent dat voor u en voor uw kind als het zijn eerste communie doet?

In iedere eucharistieviering kunnen we opnieuw de communie (Jezus) ontvangen.

Door uw kind op te geven voor de voorbereiding op de eerste communie, laat u zien dat u een bewuste keuze hebt gemaakt voor een godsdienstige opvoeding en dat u uw kind na de doop verder wil laten groeien in het christelijk geloof.

De ‘Kerk’ wil hierbij helpen maar de verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij de ouders zélf.

De Kerk, of de geloofsgemeenschap, bestaat uit mensen die willen geloven in God en in zijn zoon Jezus Christus, en die dat geloof samen met anderen willen beleven en vieren en door willen geven aan de kinderen.

In de kerk leren de kinderen tijdens de vieringen stap voor stap Jezus beter kennen in de ontmoeting met andere mensen, door samen te luisteren naar de verhalen over Jezus en te zoeken naar wat ze voor ons betekenen. Ook leren zij er met Jezus te spreken (bidden), liedjes te zingen en Hem te ontdekken in de maaltijd van de Heer, op de tafel.

De voorbereiding:
De werkgroep van onze parochie organiseert voor de kinderen divers bijeenkomsten. Daarnaast worden er catechese-avonden georganiseerd voor de ouders. Samen met de catechist bereidt de groep de presentatieviering, de boeteviering van de kinderen en de viering van de eerste heilige Communie voor.
Kinderen kunnen hun eerste communie ontvangen als ze gedoopt zijn of wanneer ze oprecht ervoor kiezen om gedoopt te willen worden.

Aanmelden:

De werkgroep gaat langs de drie katholieke basisscholen in Schagen. Tezamen met de directie krijgt de werkgroep inzicht wie er in groep vier staat ingeschreven als katholiek.
Ook raadplegen zij het ledenbestand en het doopboek. Wanneer alles duidelijk is worden de uitnodigingen verzonden aan de ouders. Ook wordt er geadverteerd in de schoolkranten van alle basisscholen. ( dus ook niet katholiek ) U kunt dan zelf uw kind opgeven. Tevens vindt u ook een uitnodiging tot opgave van de eerste communie, in ons parochieblad De Hoeksteen

Bijdrage:

Er worden u geen financiële bijdragen gevraagd voor de gemaakte kosten, ten behoeve van de Eerste Communievoorbereiding. Uiteraard kunt u de parochie ondersteunen met een financiële bijdrage. Bij voorbaat danken wij u hiervoor.

 

Contactpersonen voor de eerste heilige communie:
Catechiste Mw. Monica Wildeboer-van Rossum. Telefoonnummer: 0224-214208
E-mail: mcwildeboer@rkkerkschagen.nl of:
Mw. Els Seuters. Telefoonnummer: 0224-297453 of:
Mw. Corina Joosten. Telefoonnummer: 06-25015624