Een huwelijk is een ja-woord voor heel je leven.

Man en vrouw zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis en die worden één vlees, dat wil zeggen: een band van eenheid die onontbindbaar is. Gehuwden trekken samen op als man en vrouw voor altijd. Het huwelijk is geworteld in de scheppingsorde. Het hoort bij het huwelijk dat man en vrouw zich aan elkaar binden.

Het huwelijk tussen man en vrouw is een verbond. Een sacramenteel huwelijk is geen contract, het is een ja-woord dat je mag verdiepen in wederkerigheid met de lange adem die daarvoor nodig is. God heeft zijn ja-woord aan ons gegeven, om met ons verbonden te zijn en het nooit meer terug te nemen. Het verbond is Gods trouw aan ons door dik en dun. Het sacramentele huwelijk, het verbond tussen man en vrouw, mag daar een beeld van zijn.

Aanmelding voor en voorbereiding op het huwelijk

De prachtige Christoforuskerk in Schagen biedt een goede gelegenheid voor de huwelijksplechtigheid

De bruidsparen die zich aanmelden, hebben eerst een gesprek met de pastor. Dit gesprek dient ter kennismaking en als eerste oriëntatie op het kerkelijk huwelijk. Het aanstaande bruidspaar wordt gevraagd om minimaal 3 maanden voor de huwelijksdatum
contact op te nemen met onze pastoor t.w. Ivan Garcia Ferman.
Zijn rechtstreekse telefoonnummer is; 06- 17129642