De stipendia zijn de bedragen die als vergoeding worden gevraagd voor de kerkelijke vieringen en diensten. Hieronder vindt u een overzicht. De stipendia/tarieven komen ten goede van de parochie en worden door het kerkbestuur gebruikt voor het verzorgen van de pastoraal en de vieringen, voor de kosten van gas, water en elektriciteit, voor onderhoud van de kerk en pastorie, voor restauratie, verzekeringen, belastingen etc.

 

Tarieven 2022

Intentie voor H. Mis € 10,–
Huwelijksviering € 500,–
Huwelijksjubileum in de week € 500,–
Huwelijksjubileum op zondag In overleg
Uitvaart in de kerk € 400,–
Crematie met overweging in crematorium € 250,–
Avondwake € 200,–
Doopviering Vrijwillige bijdrage
Streaming of opname van een viering € 125,–
Huur Kerk per dagdeel exclusief toeslag verwarming € 250,–
Huur hele zaal pastorie per dagdeel €   75,–
Huur halve zaal of bovenzaal pastorie per dagdeel €   50,–
Advertentie in parochieblad de Hoeksteen
Grote van de advertentie
1/8 pagina €  55,–
1/4 pagina €  95,–
1/3 pagina € 105,–
1/5 pagina € 175,–
1/1 pagina € 315,–

Misintenties kunt u opgeven bij het secretariaat.