Stipendia

Het beheren van een parochie kost veel geld. U kunt daarbij denken aan personeelskosten, aan de verzorging van bloemen en muziek voor de vieringen, onkosten van werkgroepen, verwarming en verlichting, regulier- en groot onderhoud en afdracht aan het bisdom. Een deel van de inkomsten komt uit vieringen, voornamelijk uit de collecte. Voor het grootste deel zijn we echter afhankelijk van giften van onze parochianen en van de jaarlijkse actie Kerkbalans.

Zie ook bij Giften / ANBI

Ook de zgn. stipendia (stipendium = offer) leveren een bijdrage in de onkosten.

Per 1 februari 2020

Intentie voor H. Mis € 10,–
Huwelijksviering € 500,–
Huwelijksjubileum in de week € 400,–
Huwelijksjubileum op zondag In overleg
Uitvaart met koor € 400,–
Crematie met overweging € 250,–
Avondwake € 200,–
Doopviering Vrijwillige bijdrage

Tijdens iedere uitvaart wordt er gecollecteerd. Het ingezamelde geld komt de gemeenschap ten goede. Het maakt het mede mogelijk om te kunnen blijven samenkomen en lief en leed te delen met elkaar. Concreet wordt dit onder meer uitgedrukt in gebedsintenties welke tijdens vieringen worden uitgesproken. En ongeacht het collectebedrag zal voor iedere overledene twaalf maal worden gebeden in de vieringen van het weekend of door de week.

Misintenties kunt u opgeven bij het secretariaat.