De kapel is gelegen aan de Westfriesedijk,

adres: Keins 2a

1741 NR Schagen

Contactadres: Gedempte Gracht 64 1741 GD Schagen. Tel: 0224-212415

Openstelling: iedere dag  van 9.00 uur tot 19.00 uur.

Deze kapel ligt in een stiltegebied en kan NIET gehuurd  worden voor het sluiten van een huwelijk, doopplechtigheden, bijeenkomsten of andere evenementen.  

Giften kunnen overgemaakt worden op ING bank NL88 INGB 0000284586  of  RABO bank NL67 RABO 0146101316  t.n.v. R.K.Parochiebestuur Schagen met vermelding onderhoud Mariakapel de Keins

ONZE LIEVE VROUW VAN DE KEINS

De Keinskapel ligt ten noorden van Schagen en staat op de Westfriese dijk te midden van een aantal boerderijen en woningen. Samen vormen zij de buurtschap de Keins. De naam Keins komt van kin, dat kreek betekent. Een andere naamsverklaring zegt dat het is afgeleid van kinheim, dit betekent ‘koninklijk heem’. In de 15e eeuw bestond de omgeving van de Keins uit ondiepten, moeras en kreken. Dit stond in open verbinding met de Waddenzee.

Omstreeks het jaar 1510 spoelde op de Westfriese dijk een houten Mariabeeldje aan. Het zou van de voorsteven van een Portugees schip zijn geslagen. Gelovigen ontfermden zich over het Mariabeeldje, maakten het beeldje schoon van zeewier met het water uit de dichtstbijzijnde put en gaven het een plek in een huisje op de dijk. Er vonden een aantal wonderlijke gebedsverhoringen plaats. Dit was de aanleiding om daar in 1519 een kapel te bouwen, waarin het Mariabeeldje werd geplaatst. Jaarlijks mocht er binnen de grenzen van de parochie Schagen een processie met het Mariabeeld worden gehouden. Ook de put. waarin het beeld na vinding gereinigd was, werd in ere gehouden. Want het water uit de put heeft op verschillende mensen een geneeskrachtige uitwerking gehad.

Toen de protestantse reformatie ook hier terrein won, werd de kapel in 1586 door een zekere Taet Gerritz verwoest. De kinderen van deze watergeus hebben door boetedoening getracht goed te maken wat hun vader had misdaan. Na die tijd is er niets meer vernomen van het beeld en de kapel. Het beeld bleef eeuwen spoorloos tot een onbekend gebleven familie het Mariabeeld toevertrouwde aan het Westfries Museum in Hoorn. Blijkbaar hebben mensen het beeld tijdens de Beeldenstorm tijdig in veiligheid gebracht. Het beeld is voor onderzoek naar het Catharijnen-convent in Utrecht gebracht. Het onderzoek zou hebben uitgewezen dat het beeld rond 1475 is gesneden. Het is gemaakt uit eikenhout en is minimaal één keer overgeschilderd. Bovendien bevatte het beeld zoutkristallen, wat het vermoeden, dat het hier om een boegbeeld van een schip gaat, zou kunnen bevestigen. Maar het bewijsmateriaal is niet waterdicht. Het Mariabeeld staat thans weer in het Westfries Museum in Hoorn.

De Mariadevotie heeft na de afbraak van de kapel een bescheiden voortbestaan gekend rond de waterput. In 1924 heeft de pastoor van Schagen, J. Heeswijk, het stukje grond gekocht waarop de waterput was gebouwd. In het Mariajaar 1954 heeft pastoor H. Brouwer het initiatief genomen om de Mariakapel te herbouwen. De toenmalige bisschop van Haarlem monseigneur J.P. Huibers, zelf een groot Mariavereerder, gaf toestemming tot de bouw op 23 augustus 1954.

Maria van de KeinsDe nieuwe kapel is gebouwd door Jos Overtoom uit Schagen en het Mariabeeld dat nu in de kapel staat is gemaakt door Jules Rummens van een kunstatelier uit Beesel.

Foto: Jos Overtoom en pastoor Brouwer

Op 15 augustus 1956 werd de kapel ingewijd door pastoor H. Brouwer. Nu een huis van ontmoeting met een Koninklijke Vrouw.

De glas-in-lood ramen in de kapel

Kapel in de Christoforuskerk in Schagen.

Openstelling: iedere dag  van 9.00 uur tot 19.00 uur.

 Route kapel de Keins Schagen