Sacramenten worden in de katholieke Kerk omschreven als waarneembare en werkzame tekenen waarin God de mens raakt. Sacrament betekent letterlijk: geloofsgeheim. De sacramenten zijn ingesteld door Jezus. Op het moment waarop je een sacrament ontvangt kun je zeer sterk ervaren dat God een actieve rol speelt in je leven. Als we het hebben over de 7 sacramenten, dan bedoelen we het doopsel, vormsel, de heilige communie of eucharistie, verzoening, ziekenzalving, het huwelijk en de priesterwijding. Hieronder ziet u wat de RK St Christoforusparochie voor u kunt betekenen: