Vacature

WE ZOEKEN

een dirigent m/v
met didactische kwaliteiten
die aandacht heeft voor stemvorming
die enthousiast en stimulerend is
die sociaal betrokken is bij het koor
die handig is op de piano

LITURGISCHE PRAKTIJK
Ons koor zingt in de kerkelijke vieringen en heeft daarin verschillende rollen. We zijn enerzijds stimulerend voor de samenzang van de hele gemeenschap (Gezangen voor Liturgie, missaaltjes Heeswijk) maar hebben daarnaast ook een eigen, zelfstandige rol, met koorrepertoire: a capella muziek en muziek voor koor en orgel.
Het huidige koorrepertoire is breed: de bibliotheek omvat Latijnse, Nederlands- en Engelstalige koormuziek met een ‘klassieke’ sound en van goede kwaliteit.
Binnen de parochie is de laatste jaren een goed evenwicht gegroeid tussen de beide rollen van het koor, en dit evenwicht willen we graag handhaven.
De dirigent is de eerstverantwoordelijke voor de keuze van het passende repertoire. De mogelijkheden van het koor, en de liturgische tijd zijn daarbij leidend.
Over de liturgie van de viering is regelmatig inhoudelijk overleg met de voorganger en de organist.
Dit gebeurt rond specifieke vieringen, maar ook in het driemaandelijks overleg tussen de kerkmusici, de koren en het pastorale team.
Nadere informatie bij de huidige dirigent Paul Sanders en organist Tjeerd van der Ploeg

Honorering:  Volgens de richtlijnen van het bisdom/ in overleg.

Sollicitatieprocedure: De sluitingstermijn is 31 januari 2022. Na uw reactie, krijgt u een brief van ontvangst en de termijn waarop u eventueel opgeroepen wordt.

Informatie: Voor eventueel meer informatie kunt u bellen met de voorzitter van het koor, Ria van Leeuwen, 06-44750139 of de huidige dirigent, Paul Sanders: 06-24794348, of de organist Tjeerd van der Ploeg 06-44212770 .

Brieven met uitgebreid CV kunnen tot uiterlijk 31-01-2022 worden gestuurd aan het Gemengd Koor St. Gregorius, Gedempte Gracht 64, 1741 GD Schagen. E-mail: secretariaat@rkkerkschagen.nl