Wat is het Heilig Doopsel?

Het heilig doopsel is het eerste van de zeven sacramenten van de Rooms-katholieke Kerk. Een sacrament is een moment waarop Christus zichtbaar / tastbaar / voelbaar / hoorbaar is in ons midden. Het is een zichtbaar teken van de onzichtbare genade. Het doopsel kun je maar één keer ontvangen. Het betekent het begin van een nieuw leven: een leven met God, een geboorte als christen.

Het doopsel is het teken dat je bij Jezus hoort. Vanaf dat moment neemt God je bij de hand om je een leven lang te begeleiden en te beschermen. Door het doopsel wordt een mens lid van de wereldwijde Kerk. Deelname aan de geloofsgemeenschap helpt mensen, omdat zij ervaringen kunnen uitwisselen met anderen die in Jezus geloven.

Voor wie?

De voorbereidingsavond is bestemd voor de doopouders én voor de peter en meter.
We vinden het heel belangrijk als ook zij op deze avond aanwezig zijn en nodigen hen hierbij van harte uit. Zij vervullen immers een belangrijke rol tijdens de doopdienst en in het leven van jullie kind.

Voorbereiding:

Er is één voorbereidingsavond. Tijdens de voorbereidingsavond wordt kennis gemaakt met de pastor van de parochie. Er wordt met elkaar gesproken over de vraag: “Waarom laten we ons kind dopen en of voor de volwassenen, waarom laat ik mij dopen? ”. We nemen het sacrament van het doopsel en de doopviering samen met u door.

Volwassenendoop:

Volwassenen die gedoopt willen worden bewandelen een eigen voorbereidingstraject, dat losstaat van bovenstaande. Voor informatie hierover kunt u zich melden bij het secretariaat@rkkerkschagen.nl

Aanmelding voor de doop:
U kunt zich aanmelden voor de doop bij het secretariaat. Geopend van maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot en met 12.00 uur.
Telefoonnummer: 0224-212415 of E-mail:
secretariaat@rkkerkschagen.nl