Secretaresse: Mevr. V. Steur-Klaver, Telefoon: 0224- 213067

Penningmeester: Dhr. N. Komen, Bankrekening NL07 RABO 0357319508 t.n.v. Parochiele Caritas Instelling

Wat betekent PCI?
Deze afkorting staat voor Parochiële Charitas Instelling De PCI geeft kleinschalige hulp aan mensen in nood vanuit de RK Parochie.

Wat is het doel van de PCI?
De PCI biedt in principe eenmalige hulp. Dit kan bestaan uit: directe financiële ondersteuning van mensen, financiële ondersteuning van activiteiten gericht op het helpen van mensen, betrokkenheid in acute noodsituaties en een luisterend oor, een helpende hand om iemand op weg te helpen gebruik te maken van (overheids)voorzieningen.

Voor wie is de PCI?
De PCI is er voor mensen die de eindjes even niet meer aan elkaar kunnen knopen en (tijdelijk) geen hulp krijgen van reguliere instanties. De PCI maakt daarbij geen onderscheid naar geloofs-of levensovertuiging of nationaliteit.

Hoe werkt het wanneer u een beroep doet op de PCI?
Als u een beroep doet op financiële steun door de PCI, zal het bestuur het verzoek in overweging nemen en op basis van de verkregen gegevens een besluit nemen. Uiteraard wordt vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan.

Welke financiële hulp biedt de PCI?
De PCI biedt hulp bij verschillende vragen. U kunt hierbij denken aan: u heeft het niet breed en er valt plotseling een vitaal onderdeel in het huishouden uit zoals een koelkast of een wasmachine er is sprake van financiële tegenslag waardoor u tijdelijk geen geld heeft voor de alledaagse uitgaven. De hulp is telkens eenmalig en wordt per aanvraag bekeken.

Hoe kunt u de PCI helpen?
U kunt een donatie doen om het helpen door de PCI mogelijk te blijven maken. Ons bankrekeningnummer is NL07RABO0357319508.