Parochiele Caritas Instelling (PCI)

Secretaresse: Mevr. V. Steur-Klaver, Telefoon: 0224- 213067

Penningmeester: Dhr. N. Komen, Bankrekening NL07 RABO 0357319508 t.n.v. Parochiele Caritas Instelling

Activiteit: Degenen die te kampen hebben met financiële zorgen, kunnen in veel gevallen met succes een beroep doen op het sociale zekerheidsstelsel. Toch kunnen niet alle problemen langs deze weg worden opgelost. Mocht een dergelijke nood zich voordoen, dan kunt u contact opnemen met de P.C.I. Iedere vraag wordt zorgvuldig behandeld en beoordeeld door een klein team vrijwilligers.

Deze instelling helpt niet structureel, maar incidenteel. Uw privacy is absoluut gewaarborgd.

De P.C.I. draagt ook financieel bij aan acties in en buiten de parochie.

De P.C.I. werkt nauw samen met de diaconie van de protestantse kerk.

Belastingdienst en ANBI regeling:  De PCI staat ingeschreven bij de ANBI. Het RSIN nummer is 824112945.  zie eventueel ook https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA2084

Noodfonds in Schagen: De gemeente Schagen heeft samen met de Caritas van de Roomkatholieke kerk en de Diaconie van de Protestantse kerk in 2004 een noodfonds opgericht, welke zij samen  beheren.

Wie kunnen daar een beroep op doen; Alle burgers, welke ingeschreven staan in de gemeente Schagen, met ernstige, acute financiële problemen, die langs de reguliere weg niet opgelost kunnen worden. Bv.  uithuis zetting wegens huurachterstand, als afsluiting van de nutsvoorzieningen dreigt, openbare verkoop van de inboedel of mensen die hun ziektekostenverzekering niet kunnen betalen.

Aanvraag: Iemand die hulp nodig heeft, kan een aanvraagformulier bij de receptie van het gemeentehuis aan de Laan ophalen en deze  ingevuld terugbrengen in een  gesloten envelop, met vermelding ‘aanvraag Noodfonds’.

Voorwaarde: De enige voorwaarde die gesteld wordt is dat de mensen schuldhulpverlening aanvragen via het maatschappelijk werk.

Alle gevallen worden door de beheerders per persoon bekeken en bij toekenning uitgekeerd, in de vorm van een renteloze lening, welke in principe afgelost moet worden in drie jaar.