Contactpersoon: Martje Paauw-Bremer tel. 296553.

Activiteit: De werkgroep bezoekt senioren, soms ook zieken en alleengaanden.

Ook verzorgen ze eens per maand op zondag, na de eucharistieviering, een gezellig koffie-uurtje voor alleengaanden.

Tevens verzorgen ze ieder jaar een kerstmiddag voor senioren die in 2017 of daarvoor 78 jaar zijn geworden en brengen een kerstattentie naar degenen die door ziekte niet aanwezig kunnen zijn op de kerstmiddag.

De werkgroep ontvangt de informatie van de wijkcontactpersonen en van de parochianen.