Onze St. Christoforusparochie is een ANBI instelling.
Met ingang van 2008 heeft de belastingdienst de parochie aangemerkt als een Algemeen Nut beogende instelling
( ANBI) De beschikking hiervan staat ingeschreven bij de ANBI ten name van ;

Sint Christophorus Schagen RSIN nummer: 002616579

Deze regeling geldt voor de onderstaande rekeningen:

Actie Kerkbalans: NL75 RABO 0146 1050 52 t.n.v. kerkbalans Christoforus Schagen

Parochiebestuur: NL67 RABO 0146 1013 16 t.n.v. RK. Parochiebestuur Schagen

Parochieblad De Hoeksteen: NL47 RABO 0357 3429 41 t.n.v. RK Parochiebestuur parochieblad Hoeksteen Schagen

Kapelfonds/Restauratiefonds/Lourdesfonds/giften en schenkingen :  NL 35 RABO 0146102959   t.n.v. RK Parochiebestuur St. Christoforus Schagen.

Missie Ontwikkeling Vrede (M.O.V.).:  NL77 RABO 0357303407  t.n.v. RK Parochiebestuur Schagen


100 % fiscale aftrekbaarheid mogelijk op uw aangifte

Giften die u uw parochie schenkt, zijn voor uw belastingaangifte aftrekbaar. Hiervoor geldt wel een minimumgrens ( zgn. drempel ), deze is 1% van het verzamelinkomen.

Schenking volledig aftrekbaar

U kunt uw kerkbijdrage volledig aftrekbaar maken van de belasting, door een schriftelijke overeenkomst vast te leggen, voor een zogenaamde jaarlijkse periodiek gift aan uw parochie, voor de duur van minimaal vijf jaar. Deze dient dan overgemaakt te worden naar de Kerkbalans-bankrekening van de parochie.
Voor de overeenkomst, het invullen ervan en overige informatie, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de kerk.
Deze zal u in contact brengen met de penningmeester van het parochiebestuur.

Losse schenkingen: Ook losse schenkingen en dus zonder overeenkomst zijn uiteraard mogelijk. Ook deze zijn aftrekbaar voor uw belastingaangifte, maar hiervoor geldt wel de bovenvermelde drempel van 1% van uw verzamelinkomen.

PAROCHIE Sint CHRISTOPHORUS SCHAGEN RSIN nummer: 002616579

Zie e.v.t ook het website ANBI https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA740