Giften / ANBI

Onze parochie is een ANBI instelling.

Belastingdienst en ANBI regeling.

Per 1 januari 2008 heeft de Belastingdienst de parochie aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De beschikking staat ingeschreven bij de ANBI ten name van;

ROOMSKATHOLIEK KERK BESTUUR PAROCHIE ST. CHRISTOPHORUS SCHAGEN d.d. 01-01-2008   Fiscaal of RSIN nummer: 002616579

Zie e.v.t ook het websiteadres:
https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA740

Rekeningnummer Kerkbalans.

INGbank: NL26 INGB 00028.36.608   t.n.v. Kerkbalans Christoforusparochie Schagen

Rabobank: NL75 RABO 01461.05.052 t.n.v. Kerkbalans Christoforusparochie Schagen

Rekeningnummer De Keins/ Restauratiefonds kerk/ Lourdesfonds of schenkingen. Uw giften / bijdragen voor de Keins, het Restauratiefonds van de kerk, schenkingen en/of voor het Lourdesfonds kunt u overmaken naar onze speciale bankrekening nummer NL35 RABO 01461.02.959 t.n.v. Parochiebestuur St. Christoforus Schagen.

Rekeningnummer Nicholson-orgel.  Uw giften / bijdragen voor het Restauratiefonds van het orgel kunt u overmaken naar onze speciale bankrekening nummer Rabobank  NL67 RABO 01461.01.316 of bij de INGbank  NL88 INGB 00002.84.586 t.n.v. Parochiebestuur St. Christoforus Schagen.

Steun de parochie finanancieel: Ontvang 100% fiscale aftrek!

Alle giften die u uw parochie schenkt, zijn voor de belasting aftrekbaar. Er geldt echter wel een mininumgrens (z.g. drempel), deze is 1% van het verzamelinkomen.

SCHENKING VOLLEDIG AFTREKBAAR

U kunt uw kerkbijdrage volledig aftrekbaar maken van de belasting door een schriftelijke (onderhandse) overeenkomst voor een zogenaamde ´periodieke´ gift vast te leggen met de parochie. De jaarlijkse gift dient minimaal 5 jaar achter elkaar te worden overgemaakt naar de Kerkbalans-bankrekening van de parochie. De hoogte van de jaarlijkse gift en de vijfjaarlijkse periode dient te worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de gever en de ontvanger. De gift stopt uiterlijk bij overlijden van de gever of één ander in de overeenkomst genoemde persoon. De parochie (ANBI) levert geen tegenprestatie aan de gever voor de gift. Voor het invullen van de overeenkomst kunt u contact opnemen met de penningmeester van het bestuur of met de parochiecoördinator op de pastorie.

Een rekenvoorbeeld: Geeft u € 500,– per jaar en u valt in het 42% belastingtarief, dan ontvangt u € 210,– terug van de Fiscus. Dus dan kost het u slechts € 290,– !

TOT SLOT

Losse schenking. Ook losse schenkingen behoren uiteraard tot de mogelijkheden. Ook deze zijn aftrekbaar voor de belasting, maar hiervoor geldt de drempel wel.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.