Lid van het parochiebestuur zijn:

Pastoor. I.A. Garcia Ferman, Telefoon: 06-17129642 E.mail: fgi0017@gmail.com

Vice-voorzitter: Dhr. Co. Wiskerke, Telefoon: 0224-216253

E.mail: j.wiskerke@quicknet.nl

Secretaris. Vacant, E.mail:  Secretaris

Penningmeester: Dhr. Dihal Anthiresu,  E-mail:  Penningmeester

Vertegenwoordigers van de werkgroepen:

Technisch adviseur: Dhr. H. van Kampen, Telefoon: 0224-298338

Activiteit. Het bestuur en beheer van de parochie berusten bij het parochiebestuur. De leden van het bestuur zijn door de bisschop benoemd. Het bestuur is verantwoordelijk voor het parochiebeleid. De pastoor is, in opdracht van de bisschop, de eerst verantwoordelijke voor het pastoraat. Als vertegenwoordigend orgaan van de parochianen luistert het bestuur naar wat er leeft aan wensen en verlangens. Hierbij laat het zich adviseren door de werkgroepen.

Onder het beheer van het bestuur vallen het kerkgebouw Molenstraat, R.K. begraafplaats Kerkepad en de Mariakapel aan de Keins.