Het Kerkbestuur heeft de taak om de gebouwen van de parochie te onderhouden en vervolgens om het financieel mogelijk te maken het werk binnen de parochie te verwezenlijken. Met name behoort tot de taken van het kerkbestuur. Onder het beheer van hetbestuur vallen het kerkgebouw aan de Molenstraat, de R.K. begraafplaats aan het Kerkepad en de Mariakapel aan de Keins.

  • Het bestuur over de roerende en onroerende zaken die behoren tot het parochieel vermogen.
  • Het verwerven en ontvangen van geldelijke bijdragen van parochianen, alsook van andere bijdragen en inkomsten ten behoeve van de parochie.
  • Het vaststellen en doen van uitgaven ten behoeve van de parochie.
  • Het verlenen van financiële medewerking aan taken welke geacht worden tot het terrein van de parochiële zielzorg te behoren.
  • Het verrichten van rechtshandelingen en het aangaan van eventuele overeenkomsten ten name van de parochie.
  • Postadres:  Parochiebestuur, Gedempte Gracht 64, 1741 GD Schagen
  • E-mail: parochiebestuur@rkkerkschagen.nl

Eén keer per maand wordt er een bestuursvergadering gehouden, welke schriftelijk worden vastgelegd.

Lid van het parochiebestuur zijn

Voorzitter:
Pastoor Ivan Garcia Ferman
Telefoonnummer: 06- 17129642 / E-mail: fgi0017@gmail.com

Vicevoorzitter:
Dhr. Co. Wiskerke
Telefoonnummer. 06-11808296 / E-mail : j.wiskerke@quicknet.nl

Penningmeester:
Dhr. Dihal Anthiresu

Secretaris:
Mevr. Gabriëlle Kramer
Telefoonnummer: 0226-422009

Technisch adviseur:
Dhr. Hans van Kampen
Telefoonnummer 0224-298338