Parochiebestuur

Lid van het parochiebestuur zijn:

Pastoor: Eduard Moltzer, Telefoon: 0224-212357 E-mail:  Pastoor

Vice-voorzitter: Dhr. Co. Wiskerke Telefoon: 0224-216253

Secretaris. Mevr. Rosa. Smit, E.mail:  Secretaris

Penningmeester: Dhr. Dihal Anthiresu,  E-mail:  Penningmeester

Vertegenwoordigers van de werkgroepen:

Technische commissie: Dhr. H. van Kampen, Telefoon: 0224-298338

Algemeen: Mevr. C.E. van der Vliet, Telefoon: 0224-298659

Algemeen: Dhr. T. Steemers, telefoon 0224-212460

Activiteit. Het bestuur en beheer van de parochie berusten bij het parochiebestuur. De leden van het bestuur zijn door de bisschop benoemd. Het bestuur is verantwoordelijk voor het parochiebeleid. De pastoor is, in opdracht van de bisschop, de eerst verantwoordelijke voor het pastoraat. Als vertegenwoordigend orgaan van de parochianen luistert het bestuur naar wat er leeft aan wensen en verlangens. Hierbij laat het zich adviseren door de werkgroepen.