Kerkbalans 2024

Volg je hart, de kerk vraagt om uw steun !

Met Actie Kerkbalans zamelen ieder jaar duizenden vrijwilligers geld in
voor hun plaatselijke kerk. Want de kerk is voor duizenden mensen van grote waarde, voor iedereen op een andere manier.  Om nu en in de toekomst de waarden van onze parochie en ons kerkgebouw te kunnen voortzetten en te kunnen doorgeven aan volgende generaties, vragen wij u ons financieel te ondersteunen in de jaarlijkse Actie Kerkbalans.

Nieuwste berichten

Vandaag (21 januari 2024) is Pastoor Ivan, tijdens de eucharistieviering,  officieel geïnstalleerd als Pastoor en Deken. Bisschop Mgr. Hendriks ging voor in de viering en overhandigde de tekenen van het Ambt van Pastoor na zijn Homilie. U kunt ook de hele viering hier terugkijken:  
28 januari is er weer Familiezondag! Dit keer van 11:00 tot 14.00 uur. Zijn jullie er ook bij? Tijdens een familiezondag is er extra aandacht voor ontmoeting en geloofsvragen voor alle leeftijdsgroepen. Een familiezondag heeft een programma van circa 3 uur waarin we naast het vieren […]
Maandagavond 13 November is er om 19.30 een lezing in de pastorie door Dennis Peters van Kerk in Nood over Red Wednesday, vervolgde Christenen en over de Christenen in Pakistan. Gratis entree met koffie en thee. Wel is er een collecte voor het mooie werk wat […]
24 september is er weer Familiezondag! Dit keer van 10.30 tot 14.00 uur. Zijn jullie er ook bij? Tijdens een familiezondag is er extra aandacht voor ontmoeting en geloofsvragen voor alle leeftijdsgroepen. Een familiezondag heeft een programma van circa 3 uur waarin we naast het vieren […]

Foto’s van de RK ST Christoforuskerk