Actie Kerkbalans

Met Actie Kerkbalans zamelen ieder jaar duizenden vrijwilligers geld in
voor hun plaatselijke kerk. Want de kerk is voor duizenden mensen van grote
waarde, voor iedereen op een andere manier. Maar parochies en gemeenten krijgen
geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig
van hun leden. Zodat ze ook in de toekomst van waarde kunnen blijven voor hun
leden en de samenleving. Wij danken u voor uw bijdrage.


Sint ChristoforusparochieGedempte Gracht 64

1741 GD Schagen

Telefoon 0224-212415

www.rkkerkschagen.nl

                  

Volg je hart, de kerk vraagt om uw steun !

 

Uit de media hebben we kunnen vernemen dat er flinke uitdagingen zijn voor de parochies van ons bisdom Haarlem-Amsterdam. Dit geldt niet alleen voor de parochies van ons bisdom, maar voor alle parochies in de Nederlandse Kerkprovincie. Vele parochies zullen omwille van teruglopend kerkbezoek en niet toereikende financiën hun kerken moeten sluiten.

 

In ons bisdom willen we toegroeien naar een model, waarin vitale parochies een centrumfunctie vervullen, die alles aanbieden wat er in principe in een parochie te vinden zou moeten zijn. Naast de vieringen is dit onder andere het geven van catechese, de caritas (bestrijden van armoede en sociale onrechtvaardigheid), huisbezoeken en faciliteiten voor gezinnen.

 

Wat is de kerk u waard?

Niet alles wat we waardevol vinden kunnen we uitdrukken in geld. Momenten van bezinning, vreugde en verdriet, die verbonden zijn met de kerk, zijn niet in geld uit te drukken. Op veel belangrijke momenten in ons leven staat de kerk centraal. Onze Sint Christoforuskerk. Er moet veel georganiseerd worden en het gebouw moet worden onderhouden. Dit alles kost geld.

 

Om nu en in de toekomst de waarden van onze parochie en ons kerkgebouw te kunnen voortzetten en te kunnen doorgeven aan volgende generaties, vragen wij u ons financieel te ondersteunen in de jaarlijkse Actie Kerkbalans.

 

‘Toelichting van pastoor Ivan en parochiaan beluisteren? Klik dan hier!

 

Mag onze parochie ook dit jaar weer op u rekenen? Alvast heel hartelijk dank!

 

Met vriendelijke groet,namens het Parochiebestuur