Postadres:

Parochiebestuur

Gedempte Gracht 64

1741 GD Schagen

E-mail: secretariaat@rkkerkschagen.nl

Contactpersoon: Mevr. E. de Vries – Pellekoorne, Telefoon: 0224-212415 (maandag, woensdag en donderdag tussen 09.00-12.00 uur)

Leden en Hoeksteen administratie:

Contactpersoon: Dhr. F. Wildeboer, Telefoon 0224-212415, privé 0224-214208/mobiel 0612593809

De Ledenadministratie is aangesloten bij de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie zie www.sila.nl

Inschrijving/Wijziging   Per post / E-mail:

Met vermelding van naam, voornamen, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats en  telefoonnummer

E-mail: ledenadministratie@rkkerkschagen.nl

Advertentie’s

E-mail: hoeksteen@rkkerkschagen.nl

Bezorging:

Contactpersoon: Dhr. Post  Telefoon: 0224-722820

Kerkhofadministratie van het oude kerkhof

Contactpersoon: Mevr. E. de Vries – Pellekoorne, Telefoon: 0224-212415 (maandag, dinsdag en donderdag tussen 09.00-12.00 uur)