In de St. Christoforusparochie te Schagen is een avondwake of uitvaart om organisatorische redenen op zaterdagavond en zondag niet mogelijk.

Indien u na het overlijden van uw dierbare voor hem of haar een katholieke uitvaart wenst kunt u contact opnemen met de pastoor van de parochie Ivan Garcia Ferman. Deze is telefonisch te bereiken op het nummer 06-17129642. Met de pastoor wordt afgesproken wie er bij de uitvaart zal voorgaan; zo mogelijk wordt hierbij rekening gehouden met de eventuele voorkeur van de familie.

Condoleancegesprek

Met de pastoor/voorganger worden z.s.m. datum en tijdstip van de kerkelijke uitvaart vastgelegd. In geval van een crematie zal hierover ook overleg zijn met het crematorium via de uitvaartverzorger.

  • De pastoor/voorganger maakt met de nabestaande(n) een afspraak voor condoleance en nadere kennismaking. Dit gesprek vindt plaats bij de nabestaande(n) thuis of, indien gewenst, op de pastorie. In dit gesprek worden de volgende punten (zie hieronder) toegelicht. Tevens wordt de vorm van de kerkelijke uitvaart besproken: Eucharistie, of een Woord- en Communieviering, of een Woord- en Gebedsviering. Deze laatste vorm heeft de voorkeur van de pastores. De indeling van de viering, die mede afhankelijk is van de vorm, wordt vastgelegd. Bij dit gesprek is ook een lid van de uitvaartgroep aanwezig dat bij de uitvaart zal assisteren. Het komt ook voor dat de pastor alleen een bijdrage levert in het crematorium.
  • Voor zover het past binnen de liturgie van de R.K. Kerk en de haalbaarheid in praktische zin zal bij de indeling van de viering rekening worden gehouden met de wensen van de nabestaanden.
  • Ook de spreektijd komt in het gesprek met de nabestaande(n) aan de orde.

Kernthema’s in de katholiek uitvaartliturgie

  • Naar de toekomst gericht Het belangrijkste thema bij elke christelijke uitvaart is naar de toekomst gericht, voorbij de dood: ons geloof in de verrezen Christus. Sterven is: met Christus de overgang maken van dood naar nieuw leven. De dood is dus niet het einde, maar een overgang. Dit geloof in een leven na de dood zal duidelijk weerklinken in wat we zeggen, wat we lezen, wat we zingen.
  • Een terugblik In de beleving van veel tijdgenoten is bovenstaand thema niet het eerste en voornaamste. Voor velen is de uitvaartliturgie voornamelijk een afscheidsviering, waarbij in de eerste plaats teruggeblikt wordt op het leven dat voorbij is. Men wil gedenken wat de overledene betekend heeft binnen de kring van de familie, de kerkgemeenschap en in de samenleving. Ook dit thema behoort in de uitvaartliturgie aan bod te komen, het vervult een belangrijke functie voor de nabestaanden, kan tot troost en bemoediging zijn en ook een belangrijke stap zijn in het rouwproces.
  • Uitvaart en muzikale begeleiding De Kerk kent een lange historie waarin kerkmuziek een prominente rol speelt. Het is daarom ongewenst om in de kerk tijdens een uitvaart profane liederen te zingen en ook het afspelen van nummers van CD’s of andere media is hoogst ongebruikelijk. Voor de kerkelijke uitvaart staan zangers en organist garant voor een stijlvolle muzikale begeleiding.

Opnames

Het is mogelijk op een opname van de uitvaart in de kerk te laten maken. Deze opname word gefilmd met 3 vaste camera’s die in de kerk hangen. Mocht u een opname willen vragen wij u dit ook tijdig aan te geven. Er word dan gekeken of er iemand beschikbaar is om te filmen.