Christus droeg zijn leerlingen op om over de wereld uit te gaan en de Blijde Boodschap aan heel de schepping te verkondigen. Vanaf het begin hebben de apostelen en vele anderen deze zending (missie) waargemaakt door het Evangelie bij vele volkeren bekend te maken. De apostelen trokken naar Afrika, Azië en Europa, maar het oudste christendom is geworteld in het Midden- Oosten.

Missionarissen

In de afgelopen eeuw zijn vanuit Europa grote aantallen missionarissen naar alle werelddelen uitgetrokken om het christelijk geloof uit te dragen. Steeds meer werd daarbij ingezien dat het er niet om gaat dat alleen theoretisch te brengen maar de mensen in die landen ook concreet te helpen bij hun ontwikkeling. Zo kwam er een grote stroom van hulpverlening op gang vanuit de rijke landen’ naar de arme landen’.

Missionaire organisaties

Vanouds helpen speciale organisaties om geld bijeen te brengen voor het werk van de missionarissen. Zo waren er de Pauselijke Missiewerken (nu Missio), het Centraal Missie Secretariaat (nu CMC Mensen met een Missie), de Medische Missie Actie (nu Memisa, onderdeel van Cordaid)) en de Missie Verkeersmiddelen Actie (nu Miva). In 1961 werd door de Nederlandse bisschoppen de Bisschoppelijke Vastenaktie opgericht en in 1967 de Bisschoppelijke Adventsactie.

Contactpersoon voor de MOV in onze parochie is Mw. Lidia Hendriks. Tel. 0224-754058
Email: bestuur@missie-ontwikkeling-schagen.nl
Voor meer informatie : www.missie-ontwikkeling-schagen.nl

Wilt u de M.O.V. steunen met uw gift, dan zijn wij u daar zeer dankbaar voor. U kunt dat doen op:
NL77 RABO 0357 303 407 t.n.v. parochiebestuur Schagen, onder vermelding van M.O.V. bijdrage.

Heeft u vragen of lijkt het u leuk om ons te komen versterken, neemt u dan vrijblijvend contact op met Mw. Lidia Hendriks. O224-754058 of mail naar bestuur@missie-ontwikkeling-schagen.nl