Missie, Ontwikkeling en Vrede M.O.V

Contactpersonen: Dhr. A.P.M. Niesten, Telefoon: 0224-21.42.78  en Dhr. A. v.d. Berg, Telefoon 0224-214102       E-mail: bestuur@missie-ontwikkeling-schagen.nl

Bankreknummer  NL77 RABO 0357303407 t.n.v Parochiebestuur Schagen

Website: www.missie-ontwikkeling-schagen.nl

Activiteit: De groep houdt iedere herfst een grote rommelmarkt en met de opbrengst daarvan steunen we kleinschalige projecten en paters die we persoonlijk kennen, zodat we er een goede kijk op hebben. Zij bevordert ook de  interesse en bewustwording voor vraagstukken van missie, ontwikkeling, vrede en gerechtigheid. De groep richt zich ook op de scholen. Ook steunen we de landelijke acties zoals Vastenactie, Adventsaktie, MIVA, MEMISA, Solidaridad en Mensen in Nood, enz.

Inkomsten worden verkregen vanuit de jaarlijkse rommelmarkt. Ook worden er collectes gehouden en verkopen we spullen via Marktplaats, zie hiervoor op:

http://www.marktplaats.nl/verkopers/16441580.html

http://www.marktplaats.nl/verkopers/4127678.html

We zijn dus heel “Christelijk” in de weer.