Missie, Ontwikkeling en Vrede M.O.V

Contactpersonen: Dhr. A. v.d. Berg, Telefoon 0224-214102       E-mail: bestuur@missie-ontwikkeling-schagen.nl

Bankreknummer  NL77 RABO 0357303407 t.n.v Parochiebestuur Schagen

Website: www.missie-ontwikkeling-schagen.nl

Activiteit: De M.O.V. houdt zich bezig met het steunen van kleinschalige projecten en paters die we persoonlijk kennen, zodat we er een goede kijk op hebben. Zij bevordert ook de  interesse en bewustwording voor vraagstukken van missie, ontwikkeling, vrede en gerechtigheid. De groep richt zich ook op de scholen. Ook steunen we de landelijke acties zoals Vastenactie, Adventsaktie, MIVA, MEMISA, Solidaridad en Mensen in Nood, enz.

Inkomsten worden verkregen uit giften en de jaarlijkse collectes.

We zijn dus heel “Christelijk” in de weer.