Liturgie

Onder Vieren (Liturgie) verstaan wij iedere vorm van samenkomst rond het Woord van God (de Bijbel), het Gebed en de Sacramenten. Vooral in de liturgie van het  kerkelijk jaar vieren en beleven we het leven van Christus. Het doel daarvan is heiliging, heling, groei in geloof, in verbondenheid met God en met elkaar. In de liturgie spreekt God ons aan en wij antwoorden in gebed, in belijdenis en met daden.