Gegevens kerk.

De buitenmaten van de kerk zijn 51.50 meter lang en het middendeel/schip is 20.25 meter breed en het kruis is 30,40 meter breed.  De buitenhoogte van de zijbeuken is 9 meter en die van het middenschip 21.80 meter en nokhoogte van de kap bedraagt 24.50 meter. De binnen hoogte tot aan de gewelven is circa 17 meter. De totale hoogte van de toren is 61 meter en deze is 7 meter breed en diep, de muren van de toren zijn 33 meter hoog, de spits van de toren is 25 meter, daarboven op het ijzeren kruis van 3.50 meter, met armen van 2.20 meter en daar op de koperen haan. De stenen spindeltrap in de kleine toren komt uit bij de ingang van de gewelven, vandaar uit kan men via houtentrappen bij de klokken en in de spits komen.

Voor het fundament werden 630 heipalen van 9 meter gebruikt en er zijn ruim twee miljoen stenen verwerkt, waarvan zeshonderd duizend voor de fundering, honderd duizend voor de gewelven en voor de vloer achttien duizend tegels. De muren van de kerk zijn circa 60 cm dik.

In de linkerzijde van het voorportaal is de oude gevelsteen, van de voormalige kerk, met de beeltenis van Christoforus ingemetseld. Als versiering werden in de drie gevels Davidsterren ingemetseld en verder is er siersmeedwerk gebruikt. De aannemer was A. van Dommelen en de firma Gielens uit Schagen verzorgde het metselwerk. De bouw heeft twee jaar geduurd en de kerk is in 1883 opgeleverd.

360 graden Digitaal bezoek  kerk

Onder de volgende rubrieken wordt u wegwijs gemaakt van de architectonische bijzonderheden die onze kerk bied.

Nr 01 Gevelversieringen

Nr 03 Glazenier Mengelberg 

Nr 05 Zuilenorde

Nr 07 Gotiek neo Gotiek

Nr 09 Vensters met versiering

Nr 11 Baksteen

Nr 13 Eikenhout

Nr 15 Altaar

Nr 17 Piscina of sacrale

Nr 19 Gevelversieringen

Nr 02 De architect Tepe

Nr 04 Goddelijke maten

Nr 06 Bouwkunst

Nr 08 Kruisribben en maatwerktuigen

Nr 10 Gebrandschilderdglas

Nr 12 Dakbedekking

Nr 14 Preekstoel of kansel

Nr 16 Doopvont

Nr 18 Het Genesis patroon

Nr 20 Trappen

 Nr. 21 Kerk kapconstructies

Nr. 23 Kerkklokken

Nr. 25 Christoforus

 Nr. 22 Waarom een toren

Nr. 24 Biechtstoel