Het Heilig Vormsel

Samen met het Doopsel en de Eucharistie (Eerste Heilige Communie) vormt het sacrament van het Vormsel het geheel van de drie initiatiesacramenten van de Rooms Katholieke Kerk. Deze drie kunnen daarom ook niet los van elkaar gezien worden.

Bij het Doopsel ontvang je de opdracht om als leerling van Je  zus het geloof uit te dragen en je actief in te zetten voor de gemeenschap. Maar bij het ontvangen van de Doop waren de meeste van ons te jong om dit bewust mee te maken en net als bij het ontvangen van de Eucharistie is dit vaak een bewuste keuze van de ouders in de geloofsopvoeding.

Als je het sacrament van het Vormsel ontvangt, kies je als vormeling zelf om door te gaan op die weg. Daarom wordt het Vormsel ook wel de bekroning genoemd van het eerder ontvangen doopsel.

Niet voor niets kent het Vormsel een hernieuwing van de doopbelofte en het uitspreken van de geloofsbelijdenis. Deze zijn erop gericht om jongeren bewust te maken van de christelijke opdracht en ze aan te moedigen werk te maken van hun geloof.

Buiten de geloofsverdieping ga je ook nadenken hoe je zelf in het leven staat, wat je belangrijk vindt, welke talenten je hebt en hoe je deze optimaal kan benutten, ook in je geloof. We noemen dit “persoonlijke vorming”. Hoe sta jij in het leven, welke talenten heb je en hoe kan je die optimaal benutten, onder andere in je geloof.

Het sacrament van het Vormsel wordt in de kerk toegediend door de Vormheer (dat is meestal de bisschop of zijn vicaris). Je ontvangt een kruisje op het voorhoofd met chrisma, de gewijde (gezegende) olie die ook bij het Doopsel wordt gebruikt. Daarmee ontvang je de kracht en de hulp van de Heilige Geest om je verder te ontwikkelen tot een gelovige man of vrouw en om de weg van Jezus te volgen en daadwerkelijk aan de slag te gaan met je geloof. De Heilige Geest is altijd bij je om je te helpen, wat er ook gebeurt in je leven.

Voorbereiding:
De vormelingen worden gevraagd om zeven bijeenkomsten in de pastorie van de kerk te volgen, plus nog één speciale dag, alles om de betekenis van het vormsel beter te kunnen begrijpen. Ook de ouders worden 2-3 avond-momenten uitgenodigd voor geloofsonderricht in de pastorie.

De vormselwerkgroep bereidt de kinderen uit groep acht voor op het heilig Vormsel.
De kinderen werken in groepen en er wordt gebruik gemaakt van een vormselproject.
De kinderen nemen met instemming van de ouders, ook deel aan de zogenaamde diocesane Bavodag in de Kathedraal van Haarlem. Opgave voor het heilig Vormsel kan via de katholieke scholen in Schagen, maar ook via de pastorie, telefoon of e-mail, aan het begin van het schooljaar. De werkgroep werkt samen met de werkgroepen van Wieringerwerf, Middenmeer en Hippolytushoef. Het vormsel wordt het ene jaar gezamenlijk gevierd in Schagen, het jaar daarop in Wieringerwerf of Middenmeer. Voor de Vormselviewring is er ook een gezamenlijke vormings- en ontmoetingsdag.

Aanmelding voor het Vormselfeest:
De vormselwerkgroep gaat langs de drie katholieke basisscholen in Schagen. Tezamen met de directie krijgt de werkgroep inzicht wie er in groep acht staat ingeschreven als katholiek.
Ook raadplegen zij het ledenbestand en het doopboek. Wanneer alles duidelijk is worden de uitnodigingen verzonden aan de ouders. Ook wordt er geadverteerd in de schoolkranten van alle basisscholen. ( dus ook niet katholiek ) U kunt dan zelf uw kind opgeven. Tevens vindt u ook een uitnodiging tot opgave in ons parochieblad De Hoeksteen
Ook kunt u zich aanmelden via de mail: secretariaat@rkkerkschagen.nl of schriftelijk via de pastorie, onder vermelding van : roepnaam, doopnaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, doopdatum, eerste communiedatum en de naam van de school waar uw kind opzit, of via het schoolformulier dat de kinderen van school meekrijgen.

Contactpersonen voor het heilig Vormsel:
Catechiste Mw. Monica Wildeboer-van Rossum. Telefoonnummer: 0224-214208
E-mail: mcwildeboer@rkkerkschagen.nl

Bijdrage:

Er worden u geen financiële bijdragen gevraagd voor de gemaakte kosten, ten behoeve van de heilige Vormselvoorbereiding. Uiteraard kunt u de parochie ondersteunen met een financiële bijdrage. Bij voorbaat danken wij u hiervoor.