Contactpersoon: Catechiste  Mevr. M. Wildeboer-van Rossum, Telefoon: 0224-21.42.08, E-mail mcwildeboer@rkkerkschagen.nl

In het vormsel ontvangt de gedoopte door handoplegging de gave van de Heilige Geest, waardoor hij wordt gesterkt in zijn geloof en een zendingsopdracht krijgt. Dat is de eerste betekenis van het sacrament. De andere betekenis ligt in een zalving die het verbond tussen gedoopte en Christus bezegelt.

De werkgroep bereidt kinderen van groep acht voor op het H.Vormsel. De kinderen werken in groepen en er wordt gebruik gemaakt van een vormsel­project. De kinderen nemen ook deel aan de diocesane Bavodag in de kathedraal van Haarlem. Opgave voor het H.Vormsel via de R.K. scholen, via de pastorie of via Email  aan het begin van het schooljaar. De werkgroep werkt samen met de werkgroep Wieringerwerf, Middenmeer en Hippolytushoef. Het Vormsel wordt het ene jaar gezamenlijk in Schagen gevierd, het jaar daarop in Wieringerwerf of Middenmeer. Vóór de Vormselviering is er ook een gezamenlijke vormings- en ontmoetingsdag.

Voorbereiding en viering: Als je gevormd wilt worden, volg je in onze parochie zeven lessen en een speciale dag om de betekenis van het vormsel beter te begrijpen en de werking van de heilige Geest te leren kennen. Om te zorgen dat ook je ouders echt achter je staan als je wordt gevormd, ontvangen zij geloofsonderricht op 2 of 3 avonden. De toediening van het vormsel vindt plaats tijdens een viering in de kerk. Voor deze viering komt de bisschop of zijn plaatsvervanger naar de kerk waar je wordt gevormd. In deze viering wordt er gebeden en gezongen om de komst van de heilige Geest. Je ouders stellen jou aan de bisschop voor. Je spreekt nu zelf je doopbeloften uit. Dan krijgt je als vormeling de handen van de bisschop opgelegd en wordt je op je voorhoofd gezalfd met heilige olie. De Geest is voortaan je vaste Helper.

Opgave en Vormselfeest: Om te weten wie er voor het vormsel in aanmerking zouden kunnen komen, gaat de vormselwerkgroep langs de 3 katholieke basisscholen van Schagen en vraagt aan de directeuren welke kinderen van groep 8 als katholiek zijn ingeschreven. Ze raadpleegt ook het ledenbestand van de kerk en het doopboek. Je krijgt dan een uitnodiging toegestuurd. Als je geen uitnodiging hebt ontvangen, meld je dan zelf aan. Het ledenbestand van kerk en school is niet altijd volledig.

Aanmeldingen: via mail secretariaat@rkkerkschagen.nl of schriftelijke aanmelding via de pastorie t.a.v. van de catechiste. Met vermelding van roepnaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, doopdatum, eerste communiedatum en de naam van de school waarop uw kind zit. Of via het aanmeldingsformulier dat de kinderen via de school krijgen.