Bij het H. Doopsel ontvangt een mens vergeving van zijn of haar zonden. Eenmaal gedoopt, blijft het leven van een christen niet zonder zonde. Het sacrament van Boete en Verzoening, ofwel de Biecht, biedt de gelegenheid om ten overstaan van een priester je zonden te belijden, in het vertrouwen dat God bereid is je opnieuw te vergeven

Het is God die in dit sacrament zijn vergeving schenkt. Hij heeft het dienstwerk van de Verzoening aan zijn Kerk toevertrouwd. In de loop der eeuwen heeft de concrete vorm van dit dienstwerk van de Kerk variaties gekend. In de eerste eeuwen moest men bij zware zonden in het openbaar boete doen, soms jarenlang. In de 7e eeuw introduceerden Ierse monniken een besloten manier van belijdenis en boete doen, in een besloten ontmoeting tussen de boeteling en de priester: de zogeheten oorbiecht. Dit maakte een regelmatig ontvangen van het boetesacrament mogelijk. Tot op de dag van vandaag wordt op deze wijze het sacrament van Boete en Verzoening in de Kerk gevierd.

U kunt altijd contact opnemen om een afspraak te maken voor een gesprek.