Wanneer we iemand verliezen die ons dierbaar is, lijkt het soms alsof de tijd even stilstaat. Familie en vrienden komen bij elkaar. Samen probeer je op een waardige manier afscheid te nemen van degene die je is ontvallen. Samen bereid je de uitvaart voor. Misschien is dat een viering in de kerk of een plechtigheid in het crematorium. Er zijn veel keuzes te maken en er zijn vele manieren waarop je afscheid kunt nemen.

Aanvullend op de uitvaartplechtigheid kun je ervoor kiezen de avond van tevoren een avondwake te houden. Dat is een korte afscheidsdienst, meestal in de kerk. Het is een ander soort gelegenheid dan de uitvaartplechtigheid. Het is een samenkomst die in het teken staat van waken, waken bij de overledene als voorbereiding op de uitvaart, op het afscheid. Er wordt dan gebeden voor de overledene en voor de familie die achterblijft. Ook wordt er gezongen en stilgestaan bij het leven van de overledene. De aanwezigheid van veel vrienden en bekenden kan de nabestaanden mentaal voorbereiden op de uitvaart. Na de avondwake is er de mogelijkheid tot condoleren.

Vaak vinden mensen het prettig zo’n avondwake te houden. Het biedt mensen die overdag moeten werken toch de kans afscheid te nemen en hun steun te betuigen. Ook is het fijn om als familie de avond tevoren nog bij elkaar te zijn om te waken en te bidden bij je dierbare. Binnen onze parochie hebben we een betrokken en bekwame Avondwakegroep, vrijwilligers die deze diensten met veel liefde leiden, in overleg met de familie.

Het is echter niet de bedoeling dat het houden van een avondwake gevoeld wordt als een verplichting. Het is een mogelijkheid die moet passen bij de manier van afscheid nemen die u als familie voor ogen had. U kunt er natuurlijk voor kiezen geen avondwake te houden.

In onze kerk is dan ook de afspraak dat er géén afzonderlijke avondwakes worden gehouden. Zoals gezegd: een avondwake is een voorbereiding op de uitvaart. Is er géén uitvaartdienst in de kerk dan is ook een voorbereiding niet toepasselijk.

In goede samenwerking
Het kan voorkomen dat de Avondwerkgroep onvoldoende kan aansluiten op de wensen van de familie. Om hieromtrent verwarring te voorkomen, heeft de Avondwakegroep voor thuis een kerkboekje en een uitgebreider werkboek samengesteld. Deze wordt de familie terhand gesteld, maar kan ook bij de pastorie opgehaald worden.

Zaterdagavond en zondagen
In de parochie van Schagen is een avondwake of uitvaart om organisatorische redenen op zaterdagavond en zondag niet mogelijk.

Contactpersoon Avondwakegroep
Mw. K. Hogervorst, telefoonnummer: 0224-213165