Alle rechten voorbehouden

Deze website is een publicatie van de Christoforusparochie Schagen.

Hierop zijn de Auteurswet en de Databankenwet  van toepassing.

Alle rechten op de database, de gegevens, de teksten en de digitale afbeeldingen berusten bij of worden beheerd door bovengenoemde . Mochten derden menen dat er rechten berusten op afbeeldingen, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen via info@rkkerkschagen.nl

Verveelvoudiging van (een deel van) deze publicatie met het (kennelijke) oogmerk deze openbaar te maken of te exploiteren is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van het parochiebestuur. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden en kan een gebruiksvergoeding worden gevraagd.

Voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is het toegestaan prints te maken van de tekst en/of de afbeeldingen, indien beperkt tot enkele exemplaren.

Disclaimer:  De informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en onderhevig zijn aan tijdelijke onderbreking. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw berichtje bijzonder op prijs. U kunt hiervoor het adres info@rkkerkschagen.nl gebruiken. Bij voorbaat dank.

De webmaster, het parochiebestuur, noch enig ander individu of instantie kan aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden als gevolg van eventueel onjuiste informatie, diensten, producten, defecten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik en/of vermeld op deze website en ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.