De Kruiswegstaties

De kruisweg is een geschenk van de parochianen aan de parochie bij de ingebruikname van deze kerk in 1883.

Ze zijn gemaakt  in de periode 1883-1884 en  geschilderd op houtenpanelen, door de kunstschilder Martinus Christiaan Schenk (1833-1911) uit Amsterdam , naar ontwerp van Fr. W. Mengelberg te Utrecht.

1e Statie Jezus wordt ter dood veroordeeld

2e Statie Jezus aanvaardt het kruis

3e Statie De eerste val van Jezus onder het kruis

4e Statie Jezus ontmoet zijn moeder

5e Statie Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen

6e Statie Veronica droogt het aangezicht van Jezus af

7e Statie Tweede val van Jezus onder het kruis

8e Statie Jezus troost de wenende vrouwen

9e Statie Derde val van Jezus onder het kruis

10e Statie Jezus wordt van zijn kleding beroofd

11e Statie Jezus wordt aan het kruis gehecht

12e Statie Jezus sterft aan het kruis

13e Statie Jezus wordt van het kruis afgenomen

14e Statie Jezus wordt in het graf gelegd

Bronvermelding:

  1. Archief Christoforusparochie Schagen.

Samenstelling F.C.Bos