Woord -Gebeds en Communieviering

Contactpersoon: Mevr. M. Wildeboer-van Rossum, Telefoon: 0224-214208

Activiteit: Bij afwezigheid van de priester is de Diaken de eerst verantwoordelijke, gevolgd door de Catechist(e).

Deze gaan voor in de Woord- Gebeds- en Communievieringen. De voorgangers verzorgen zelf de overwegingen. Deze verlicht en ondersteunt de taak van de pastor en bevordert de continuïteit van de vieringen.

De Woord- Gebeds- en Communievieringen dragen ertoe bij dat de band met Christus en de onderlinge verbondenheid levend worden gehouden.