Wij zijn alweer in de maand december, de tijd gaat heel snel. Hopelijk hebben wij een mooi jaar achter de rug en kunnen wij dus met een goed gevoel uitzien naar het nieuwe jaar, maar het kan ook zijn dat iemand van ons iets moeilijks heeft meegemaakt in de laatste tijd. Misschien waren dat problemen met de gezondheid, zorgen over familieleden, of nog andere dingen.

In de wereld zijn wij getuigen van gebeurtenissen die ons misschien bezorgd maken. Sinds februari bereiken ons steeds weer droevige berichten over de oorlog in Oekraïne, die helaas nog niet afgelopen is. Wij hopen allemaal dat er spoedig vrede mag komen en daar bidden wij ook voor.

Het is een moeilijke tijd die wij meemaken. Het is allemaal niet makkelijk, maar ook in het midden van alle moeilijkheden kunnen wij met hoop en optimisme naar de toekomst kijken. Deze ware hoop en optimisme komen van het geloof in God die een Goede Vader is van ons allemaal.

Binnenkort vieren wij in de kerk iets heel belangrijks. Deze viering kan voor ons een teken van hoop en vreugde zijn, omdat het juist laat zien dat God voor ons allen een Goede Vader is en dat Hij ons leven en de hele wereldgeschiedenis leidt.

In december vieren wij namelijk, een van de mooiste en belangrijkste feesten – dit is Kerstmis. Wij vieren de geboorte van Jezus Christus, Zoon van God. De geboorte van Jezus Christus, dus de gebeurtenis, dat God mens is geworden is voor ons allen het bewijs, dat God voor ons zorgt en heel ons leven met ons meeleeft. Met andere woorden Kerstmis is het bewijs, dat God ons allen liefheeft. In de bijbel, in het boek van de profeet Jesaja, lezen wij: ‘Het volk dat in het donker wandelt ziet een groot licht: een licht straalt over hen die wonen in het land van duisternis; Gij hebt hun blijdschap vermeerderd, hun vreugde vergroot.’ Deze woorden worden vaak in de vieringen in de kerk rond Kerstmis voorgelezen. Soms zijn wij dit volk dat in het donker loopt, soms hebben wij geen hoop, geen blijdschap. Wij maken ons zorgen over vele dingen. Komende Kerstmis wil Jezus Christus voor ons geboren worden en alles verlichten wat donker is. Hij wil ons zo de ware vreugde schenken, ondanks alle moeilijkheden die wij meemaken.

Ik wens u alvast van harte een Zalig Kerstmis toe.

 

Categories:

Tags:

Comments are closed