Beste parochianen,

Wij zijn alweer in de maand december, de tijd gaat heel snel. Het jaar dat wij achter de rug hebben is ongetwijfeld niet gemakkelijk geweest. Dat geldt ook zeker voor het jaar daarvoor. Ik denk dat velen van ons door de corona-pandemie iets meemaken dat zij vroeger nooit hebben meegemaakt. Wij hebben in deze tijd dingen ervaren en wij ervaren ze nog steeds die misschien onze innerlijke vrede wegnemen en die ons bezorgd maken. Velen van ons zijn zeker bang geweest om ziek te worden en maakten zich ook zorgen over familie en vrienden. Wij hebben ook heel veel mooie dingen moeten missen. Het kan zijn, dat velen in dit jaar dat ten einde loopt, zich heel eenzaam voel(d)en. De eenzaamheid is een heel pijnlijke ervaring, niemand van ons wil volstrekt alleen zijn. Wij zijn door God geschapen om  samen met anderen te leven en alleen zo kunnen wij ons gelukkig voelen.

Helaas is de corona-crisis nog niet afgelopen. Natuurlijk hopen wij, dat alles weer tot de normaliteit terugkeert, maar wij weten niet wanneer. Toch moeten wij de hoop nooit opgeven. In december vieren wij een van de mooiste en belangrijkste feesten – dit is Kerstmis. Wij vieren de geboorte van Jezus Christus, Zoon van God. De geboorte van Jezus Christus, dus de gebeurtenis, dat God mens is geworden is voor ons allen het bewijs, dat God voor ons zorgt en heel ons leven met ons meeleeft. Met andere woorden Kerstmis is het bewijs, dat God ons allen liefheeft. In de bijbel lezen wij bij de  profeet Jesaja: ‘Het volk dat in het donker wandelt ziet een groot licht; een licht straalt over hen die wonen in het land van duisternis; Gij hebt hun blijdschap vermeerderd, hun vreugde vergroot.’ Deze woorden worden vaak in de vieringen in de kerk rond Kerstmis voorgelezen. Soms zijn wij dit volk dat in het donker loopt, soms hebben wij geen hoop, geen blijdschap, wij maken ons zorgen over vele dingen. Op Kerstmis wil Jezus Christus opnieuw voor ons geboren worden en alles verlichten wat donker is. Hij wil ons zo de ware Vreugde schenken, ondanks alle moeilijkheden die wij meemaken.

Ik wens u alvast van harte een Zalig Kerstmis toe.

Pastoor Ivan

 

Categories:

Tags:

Comments are closed