Van Pastoor 2019 – 02

De eerste maanden van 2019 zijn voor mij bijzonder intensief geweest. De verhuizing naar de Spreeuwenlaan verloopt goed. Maar u weet allemaal wat een verhuizing is. Wat ben ik blij en dankbaar met de hulp die ik van alle kanten krijg. Fantastisch. Woensdag 20 februari ben ik in de Spreeuwenlaan gaan slapen en wonen. Sinds zaterdag 2 maart is het definitief.

Mijn nieuwe adres: Spreeuwenlaan 51, 1742 GA  Schagen.

Lieve mensen ik ben dankbaar voor de tijd die jullie mij op de pastorie aan de Gedempte Gracht hebben gegeven. Ik heb er heerlijk gewoond. Nu een andere fase in mijn leven. Heus, ik blijf met veel liefde jullie pastoor. Daar geniet ik iedere dag van.

Intussen gebeuren er zo veel dingen om je heen.

Eind februari de zogenaamde misbruiktop in het Vaticaan.

Ik ben niet gewend mijn preken te publiceren. Het zijn woorden tussen u en mij. Maar uit de reacties uit uw midden lijkt het mij goed de preek van zondag 24 februari hieronder te laten volgen.

We gaan nu op, naar Pasen. Woensdag 6 maart, Aswoensdag, begint de Vastentijd. Dat deze mooie tijd ons de bezinning op ons leven mag geven.

En dan nu de preek van 24 februari. Ter bezinning en liefde voor ons allemaal!

”Een weerbarstige wereld. U hoort mij deze uitdrukking nogal eens gebruiken. Je hoeft het nieuws in onze wereld maar te bekijken en je wordt bedroefd door alles wat er gebeurt. Bijvoorbeeld Venezuela, een land in diepe ellende. Iedereen wil helpen, maar alleen de Russen worden toegelaten. En dan het migrantenprobleem. In Europa worstelen wij er mee. In Amerika is er iemand die een muur wil bouwen om migranten te kunnen tegenhouden.

En de ellende van het seksueel misbruik, dat in de gehele wereld aanwezig is. De mensheid moet zich schamen voor al deze verschrikkelijke dingen.

Komt al deze ellende niet voort uit machtsmisbruik? Verschil in macht: oorzaak van seksueel misbruik, waar dan ook. Geld en macht, het grootste kwaad in onze wereld. De geschiedenis staat er bol van. Ook onze eigen Nederlandse geschiedenis.

Eind februari vond er in het Vaticaan een vergadering plaats over het seksuele misbruik binnen onze eigen katholieke kerk. Het is goed dat paus Franciscus deze vergadering heeft georganiseerd. In de media wordt deze zogenaamde misbruiktop cruciaal genoemd voor onze kerk en de paus zelf. Maar alleen al dat deze top plaatsvindt is goed. Zeker, menigeen zal deze top met gemengde gevoelens volgen. Er is heel veel leed geschied.

Zoals in de gehele wereldleiders tekortschieten is dit in de katholieke kerk ook gebeurd. Hoe heeft dit allemaal kunnen gebeuren. Ik herinner mij enkele jaren geleden, toen het rapport Deetman werd uitgebracht, dat we allemaal verdrietig waren. We durfden er zelfs niet voor uit te komen dat we katholiek zijn! Met andere woorden, het raakt ons allemaal. Deze zelfde Deetman is onlangs bij de paus op bezoek geweest. En bisschop Van den Hende heeft het rapport mee naar Rome genomen. In alle geledingen in de samenleving komt seksueel misbruik voor. Maar dat kardinalen, bisschoppen en priesters zich hieraan schuldig maken is des te erger tegen de achtergrond van wat de kerk is en verkondigt: de blijde boodschap.

En wat zegt deze blijde boodschap ons vandaag?

De lat wordt hoog gelegd: Bemin uw vijanden horen we Jezus zeggen. Wees goed en doe goed. Leen iets uit zonder erop te rekenen iets terug te krijgen. Oordeel en veroordeel niet! Wees voor elkaar even goed als de Eeuwige voor ons is.

Enkele zinnen die onze dagelijkse werkelijkheid doen schudden.

Nee, we kunnen niet volmaakt zijn. We kunnen niet zo barmhartig en goed zijn als de eeuwige God.

We zijn maar eenvoudige mensen. Niet alleen wij zijn maar eenvoudige mensen, maar ook de paus, de bisschoppen, de priesters.

Jezus wijst ons vandaag een weg. Een weg die haaks staat op ons ’normale gedachtengoed’. Deze weg doet ons allen schudden en laten we hopen dat deze weg ons doet nadenken. En als we nadenken en als we begrip tonen, kan dit werkelijk een goede weg worden.

Ook David was zeker niet altijd rechtschapen. Maar hij liet Saul zien wie hij was.

Bidden we voor een goede weg: voor de paus, voor de kerk en voor onszelf.”

Lieve mensen, dat de Vastentijd ons de kracht en genegenheid voor elkaar mag geven, om elkaar straks een Zalig Pasen toe te wensen.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie, Van Pastoor. Bookmark de permalink.