Van Pastoor 2019 – 01

Kerstmis is weer voorbij. Met alle goede wensen voor elkaar zijn we het jaar 2019 binnengegaan. Ik dank u heel hartelijk voor alle goede wensen die ik van u mocht ontvangen! Liturgisch zijn we de gewone tijd door het jaar ingegaan. Zoals u hebt gemerkt is de liturgische kleur weer groen. Heel toepasselijk werd maandag 14 januari het Evangelie van Marcus gelezen en wel enkele verzen uit het eerste hoofdstuk: De roeping van de eerste leerlingen. Simon en Andreas en Jakobus en Johannes worden de eerste vissers van mensen. Voorafgaande aan deze roeping klinkt: ‘De tijd is vervuld en het Rijks Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.’ Het zijn mooie woorden, die ons aan het begin van het nieuwe jaar veel inspiratie mogen geven.
U zult inmiddels hebben gehoord dat ik ga verhuizen. Ik kan een mooi huisje aan de Spreeuwenlaan betrekken. Op dit moment wordt het opgeknapt en enigszins aangepast. Als alles klaar is kan ik verhuizen. Voor alle duidelijkheid: ik blijf pastoor van de regio Schagen. Ook heb ik met veel plezier op de pastorie gewoond. Maar gezien mijn leeftijd lijkt het mij verstandig deze stap te doen.
In november vorig jaar heb ik een gesprek met de Bisschop gehad en heb mijn ontslag als deken van Alkmaar aangeboden. Met ingang van 1 januari 2019 is mij dit ontslag verleend. Tevens ben ik teruggetreden als lid van het Kathedraal Kapittel van ons Bisdom. Uit erkentelijkheid voor al deze taken heeft de Bisschop mij tot ere-kanunnik van het Kathedraal Kapittel benoemd. Ik ben hem daar heel dankbaar voor.
U kunt zich voorstellen, dat het voor mij een emotionele tijd is. Ik ben dan ook dankbaar voor de spontane ondersteuning en hulp die ik van velen krijg.
Bekeer u en geloof in de Blijde Boodschap. Terwijl ik dit schrijf blijven deze woorden door mijn hoofd spelen. Ik spreek dan ook de wens uit dat we samen met elkaar de Blijde Boodschap gestalte mogen blijven geven om zo te werken aan de verwezenlijking van het Rijk Gods.

Ik wens u voor de komende periode vrede en alle goeds toe.

Dit bericht is geplaatst in Van Pastoor. Bookmark de permalink.