Van Pastoor 2018-03

Allereerst wil ik u allemaal heel erg bedanken dat u mij zondag 15 april echt jarig hebt laten zijn. Ik heb genoten van de H. Mis, van het koor en van alle felicitaties en cadeaus.

Wat hebben we Pasen weer mooi met elkaar gevierd. Iedereen heeft weer haar en zijn beste beentje voor gezet. De Heer is waarlijk verrezen!

Vijftig dagen duurt de vreugde van Pasen. Ik vind het mooi om de monniken van Athos Zalig Pasen te wensen en krijg dan altijd Paaswensen terug. Ondanks dat we in het Christendom verschillende kalenders hanteren, ondanks dat het Christendom kerkelijk gezien niet echt een eenheid is, blijven we met elkaar verbonden door de Heer zelf en in Zijn Feesten, vooral Pasen. Dat is ook tegelijkertijd het boeiende van het Christendom: de verschillen van inzicht.

Verschillen van inzicht merk ik ook bij onze eerste communicantjes. Ik geniet steeds van de middagen met de jongelui. Net zo goed als ik ook geniet met de jongelui die zich voorbereiden op het sacrament van het vormsel.

Weet u, verschil van inzicht, verschil van mening, dat prikkelt ons. En die prikkel doet ons leven. In feite is Jezus daar steeds mee bezig geweest. Hij prikkelde zijn leerlingen. Hij prikkelde zijn tegenstanders. In dit verband betekent prikkelen iemand aan het denken zetten.

En inderdaad, Jezus zet ons aan het denken. Jezus zet mij iedere dag aan het denken. Ik hoop dat Hij iedereen aan het denken zet. De eerste communicantjes zetten we aan het denken. Ook de vormelingen gaan denken. We denken aan wat we elkaar kunnen geven en wat we voor elkaar kunnen betekenen. Prachtig is dan ook de boeteviering in de Goede Week. De communicantjes hebben het eerder gehad over het goede en kwade in hun eigen leven. Met het verhaal van de Barmhartige Samaritaan had ik een zeer luisterend oor.

Alles bij elkaar is dit voor mij Pasen. Pasen is het doorgaan van het leven met alle vreugden en alle verdriet.

Zo kunnen we elkaar, jong en oud, begeleiden op onze levensweg. De grote levenswijzer is Jezus zelf. Op 22 april ontvangen de eerste communicantjes hun eerste heilige communie. En op 16 juni ontvangen de vormelingen het heilig vormsel.

Donderdag 10 mei is het de Hemelvaart van de Heer. Dan zullen we onze Duitse vriendinnen en vrienden uit Dippoldiswalde welkom heten. En op 20 mei is het Pinksteren. Het Feest van de Heilige Geest.

Laten we met elkaar, in de Geest van Jezus, de weg van liefde en vrede gaan.

 Zalig Pinksteren voor u allen.

 

Dit bericht is geplaatst in Van Pastoor. Bookmark de permalink.