Van Pastoor 2017- 8

Het is jaren geleden dat ik ‘Santons’ van mijn oude tante Anneke kreeg. Het zijn de figuren van de kerststal. Santon komt van het Provençaalse woord sant, dat heilig betekent. Het hele stadje wordt in deze kerststal vertegenwoordigd. Ook dit jaar zet ik deze kerststal weer in mijn zitkamer neer. De kerststal is een oud gebruik in onze kerk om de geboorte van Jezus zichtbaar te maken. In later jaren is in katholieke kerken en huizen de kerstboom erbij gekomen. Ik heb begrepen dat pas onder het pontificaat van Paus Johannes Paulus II de kerstboom op het Sint Pietersplein in Rome is verschenen. En eind november is inderdaad ook dit jaar de grote kerstboom op het Sint Pietersplein neergezet. Ook aan de kerststal wordt al gewerkt.

Het Paasfeest is het meest indringende feest van ons Christendom. Pasen vormt de kern van ons geloof. De overwinning van het leven op de dood vieren we in de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus.

Kerstmis is in onze christelijke traditie een betrekkelijk jong feest. In het late Romeinse Rijk werd op 25 december de zonnegod Sol Invictus (de onoverwinnelijke zon) vereerd. Jezus wordt het ‘Licht van de Wereld’ genoemd. Daarom zou keizer Constantijn de Grote hebben besloten dat de geboorte van Christus op deze dag zou moeten worden gevierd. Midden in de donkerste periode van het jaar heeft het kerstfeest steeds meer een romantisch karakter gekregen. In de kerkelijke traditie kennen wij, zoals gezegd, de kerststal en de kerstboom. Andere vormen van feestverlichting krijgen steeds meer de overhand. Bijzonder is dat Kerstmis binnen en buiten de kerk intens wordt gevierd. Ik herinner me goed dat in ons niet kerkelijk gezin Kerstmis met de kerstboom en echte kaarsjes werd gevierd. Maar ook met aan tafel een kerstoverweging.

Daarom is mijn vurige wens dat Kerstmis binnen en buiten de kerk een feest van bezinning mag zijn. Ieder kan dat op een eigen manier doen. Natuurlijk vind ik het fijn wanneer er velen naar de kerk komen. Want al komt u maar één keer per jaar naar de kerk, u bent altijd van harte welkom!

Maar laten we ook denken aan al die mensen die niet in staat zijn om Kerstmis te vieren. Dit kan zijn door eenzaamheid, verdriet, ziekte of andere huiselijke omstandigheden. De romantiek van Kerstmis verdampt dan gauw.

Tussen de figuren in mijn kerststal, tussen de Santons, zie ik in alle eenvoud ook een man lopen met een bos sprokkelhout op zijn schouder. Sprokkelhout voor de kleine Jezus? Of sprokkelhout voor thuis? Voor mij geeft deze man de twee gezichten van Kerstmis weer. De binnen- en de buitenkant. De binnenkant van integriteit, liefde en soms verdriet. De buitenkant van versiering.

Ik wens u een Zalig Kerstfeest. Dat het Nieuwe Jaar u allen een toekomst van vrede en vriendschap mag brengen.

 

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie, Van Pastoor. Bookmark de permalink.