Van Pastoor 2017-4

Met de komst van de Heilige Geest hebben we Pinksteren gevierd. Hiermee is de Paastijd voltooid en begint de zogenaamde ‘gewone tijd door het jaar’. Kenmerkend voor deze gewone tijd door het jaar is de liturgische groene kleur. De eerste 2 zondagen na Pinksteren zijn echter nog ‘witte’ zondagen: 11 juni is het de Heilige Drie-Eenheid en 18 juni is het Sacramentsdag. Zondag 11 juni krijgt nog een extra dimensie, want dan is het precies 12 ½ jaar geleden dat Piet Steur diaken werd gewijd. Piet van harte gefeliciteerd! Met een dubbel feest, want ik ben 26 september 25 jaar priester, vieren wij met u op zondag 24 september onze jubilea.

Intussen hebben we het feest gevierd van de Eerste Heilige Communie. Het was voor mij fijn om samen met Father Melvin en Monica te mogen voorgaan. Zo hebben we 15 kinderen begeleid bij hun eerste schreden op de weg van Jezus. Op 24 juni, het hoogfeest van de heilige Johannes de Doper, ontvangen 14 jongelui uit Schagen, Wieringen/Wieringermeer en Tuitjenhorn het Sacrament van het Heilig Vormsel. Het zijn steeds heerlijke ontmoetingen met de Heer en met elkaar.

Heel iets anders: U heeft wellicht gemerkt dat ik in het Eucharistisch Gebed naast onze Paus Franciscus, onze Bisschoppen en Patriarch Bartholomeus er nog een Paus aan heb toegevoegd: Tawadros II, sinds 18 november 2012 de 118e Paus van de Koptisch-Orthodoxe Kerk. Zoals Paus Franciscus de opvolger van Sint Petrus is, zo is Paus Tawadros II (Tawadros staat voor Theodorus) de opvolger van Sint Marcus. Op 28 en 29 april bezocht Paus Franciscus Egypte. Tijdens dit bezoek hebben de beide Pausen een document ondertekend waarin wordt verklaard dat de Rooms-Katholieke Kerk en de Koptisch-Orthodoxe Kerk het doopsel in hun kerk over en weer erkennen. Dit betekent dat wanneer iemand van de katholieke kerk overgaat naar de koptische kerk, of omgekeerd, niet wordt overgedoopt. Dit is een hele belangrijke oecumenische stap en dit heeft mij zeer geraakt. We zien dit ook tussen de PKN en de Rooms-Katholieke Kerk. Met de Oosters Orthodoxe kerken (de Grieks Orthodoxen, de Russisch Orthodoxen en andere Oost-Europese landen) is dit nog een lange weg. Overigens hoor ik u wel eens denken: die pastoor van ons…….met al die Pausen, Patriarchen en Heiligen….Ik vind dit nu eenmaal ontzettend belangrijk, want de oecumenische werkelijkheid bestaat uit verschillen. Daar waar mensen samenzijn ontstaan verschillen in mening en opvatting. Vooral wanneer het over zoiets persoonlijks gaat als het geloof en alles wat daarmee heeft te maken. Dat is de werkelijkheid. Maar een andere werkelijkheid is wanneer je in bepaalde opzichten toch tot elkaar kunt komen en elkaars eigen karakter respecteert. Want in de loop der eeuwen hebben alle christelijke kerken hun eigen theologie ontwikkeld. En hoe dicht we elkaar ook naderen, verschillen zullen er blijven. Maar in de oecumene en niet alleen in de oecumene, ook in de dagelijkse omgang met elkaar is ‘respect’ een sleutelwoord. Het is die respectvolle manier van leven die Jezus ons van woord tot woord in de Heilige Schrift laat zien.

Ik wens u allen een heel mooi begin van de zomer toe en voor al onze jongelui: succes in de eindspurt naar de grote vakantie!

 

Dit bericht is geplaatst in Van Pastoor. Bookmark de permalink.