VAN DE BESTUURSTAFEL

Vervanging voor functies van Lies de Vries-Pellekoorne, als parochie coördinator en een handig persoon die Frans Bos op termijn kan en wil vervangen

Zoals u waarschijnlijk al heeft vernomen stopt Lies de Vries per half oktober met haar functie als parochiecoördinator, omdat zij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Het bestuur heeft begin van dit jaar een advertentie geplaatst en heeft uit de reacties een kandidate gekozen om Lies te vervangen. Nu moet een parochie, als men iemand tegen betaling in dienst wil nemen, altijd eerst een machtiging van het bisdom vragen. Tot onze verrassing heeft het bisdom ons verzoek tot bisschoppelijke machtiging voor het aanstellen van een parochiecoördinator in eerste instantie afgewezen.

Een aantal bestuursleden is begin juli naar Haarlem geweest voor een gesprek, dat niet gemakkelijk was. Het bisdom heeft ons in dat gesprek gevraagd de financiën nog eens goed op een rijtje te zetten.

We laten u dit weten omdat er misschien, als Lies straks weg is, geen Hoeksteen meer kan worden gemaakt en u dus de nodige info over onze parochie zal moeten missen. Natuurlijk is er wel de website maar deze wordt (nog) niet door iedereen gelezen.

Inmiddels is er een herziene begroting en meerjarenbegroting naar het Bisdom gestuurd. Als die worden goedgekeurd, zou dat kunnen betekenen dat het Bisdom alsnog de machtiging verleent.

Centraal in de werkzaamheden van Lies staat het maken en bijhouden van de parochieagenda. Aan deze parochieagenda is veel gekoppeld: de vieringen, de koren, de koster, de lectoren, de misdienaars, de collectanten, koffiedrinken enz.

Vanuit deze agenda coördineert Lies de gang van zaken in onze parochie. Daarnaast verzorgt zij de voorbeden en misintenties van alle vieringen alsmede de inlegvellen met de liederen en de mededelingen. Tevens worden er voor bijzondere vieringen en uitvaarten aparte boekjes gemaakt en zorgt zij ook voor de administratieve afhandeling, zoals het versturen van facturen en correspondentie.

De parochieagenda vormt ook de basis voor de Hoeksteen. Daarvoor verzamelt en ordent Lies de meestal digitaal aangeleverde kopij en verricht ze zo nodig aanvullend tikwerk om dat alles vervolgens bij de redactievergadering aan te reiken. Wat u voor deze belangrijke parochiële taak nodig heeft is kennis van MS WORD en natuurlijk tijd. Hoeveel tijd is niet in te schatten maar het is zeker geen dagtaak. Twee weken voor de kopijdatum worden alle data vanuit de parochieagenda in het format van de Hoeksteen omgezet en de week voor het verschijnen wordt er meer kopij aangeleverd.

Na de redactievergadering wordt alles dan in een nieuw document verwerkt.

Onze vraag is daarom: “Zijn er vrijwilligers die zich willen inzetten om één taak of meerdere taken (voorlopig) over te nemen?

Wij hopen op een snelle reactie omdat dit anders, wat betreft de Hoeksteen, wel eens de één na laatste Hoeksteen kan zijn.

Technische zaken – Frans Bos wordt ook een dagje ouder en wil, na 18 jaar grote inzet, een stapje terug doen. Frans is een handig persoon en een doener als het aan komt op ‘technische’ zaken in de ruimste zin van het woord.

Ook hiervoor zijn wij naarstig op zoek naar een persoon die alvast met Frans mee wilt lopen en e.e.a. kan overnemen.

Heeft u interesse of vragen over deze functies/werkzaamheden, neem dan contact op met de parochie op nr. 0224-212415 zodat wij u verder bij kunnen praten. Hartelijk dank.

                                             Het Parochiebestuur.

Dit bericht is geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink.