Signalen van hoop, troost en bemoediging 44

Van het Parochiebestuur, een boodschap van verbondenheid

Beste Parochianen,

Vrijdag j.l. is onderstaand artikel, in een iets gewijzigde vorm, in de Zondagskrant verschenen. In Schagen en omgeving zijn we zeer verheugd dat de kerk weer met beleid opengesteld kan gaan worden.

Wat is er uitgezien naar elkaar daadwerkelijk weer ontmoeten! Dit kan omdat de maatregelen van corona stap voor stap versoepeld worden. In de periode dat dit nog niet mogelijk was, hebben we gelukkig kunnen terugvallen op de woorden van en het op woensdagavond luiden van de klokken met signalen van Hoop, Troost en Bemoediging. Hopelijk heeft u net als ons op die manier verbinding gevoeld.

Met beleid en stap voor stap geeft het al aan: we zullen ook de komende tijd met het coronavirus rekening moeten houden om besmetting waar mogelijk te voorkomen.

Dat de Geest van het Pinksterfeest mag inspireren om de passie van het geloof op een creatieve en verantwoorde wijze samen te kunnen delen. Als Parochiebestuur dragen wij daar graag ons steentje aan bij. Specifieke informatie vind u op het bord bij de pastorie.

Vieringen in RK kerken weer mogelijk

Goed nieuws voor alle kerkgangers
Net als de samenleving, gaan de kerken verder open. Zo zijn publieke eucharistievieringen met een groep van maximaal 30 personen vanaf juni weer mogelijk, eerst nog zonder communie en vanaf 14 juni, Sacramentsdag, met communie. De parochies van Schagen, de Vijfhoek, de Wieringermeer en Wieringen gaan dan ook, in juni, de eucharistie weer vieren maar aanvankelijk alleen op een doordeweekse dag dus nog niet op zaterdagavond of zondag. Wij, de pastores van de regio, willen voorkomen dat we bij een weekendviering mensen teleur moeten stellen of zelfs weg moeten sturen omdat het maximum aantal van 30 wordt overschreden. Dat vinden we ongepast. De kans daarop is bij een doordeweekse viering gering. Houd de berichtgeving vanuit uw eigen parochie goed in de gaten. Daarin zult u o.m. kunnen lezen hoe u zich, als u een viering wilt bijwonen, dient aan te melden. Als u hoest / verkouden bent of koorts hebt blijft u uiteraard thuis.

Vanaf juli zullen de kerkdeuren nog wijder open gaan, dan worden vieringen met 100 deelnemers mogelijk en gaan we ook op zaterdagavond / zondag weer vieren. In de ‘anderhalvemeterkerk’ gelden de richtlijnen van het RIVM en het protocol dat de Nederlandse bisschoppen hebben opgesteld. De pastores richten het kerkgebouw en het verloop van de liturgie daarop in en rekenen op uw medewerking.
Voor dit weekend wensen we u gezegende en fijne Pinksterdagen en we zien er verlangend naar uit elkaar weer te ontmoeten aan de Tafel van de Heer.

De pastores van de regio Schagen

Terugblik op de Noveen
Een aantal van u heeft tussen Hemelvaart en Pinksteren de noveen gebeden. Negen dagen lang gebeden dat met de hulp van de Heilige Geest, Gods Koninkrijk mag komen. Er is o.m. gebeden voor de vernieuwing van Kerk en samenleving – voor de eenheid van de christenen – voor verzoening en heling – en voor een krachtige getuigenis van het evangelie opdat de mensen om ons heen Gods liefde en vrede, juist ook voor hen, leren kennen. Liefde en vrede wordt zichtbaar door ons gebed en ook door zorg voor elkaar. Moge de Geest ons daartoe blijven inspireren.

Zorg voor elkaar
Die zorg wordt, zeker in deze coronatijd, zichtbaar in:
* een telefoontje – een e-mail – een kaartje – en door iemand te laten weten dat je voor hem/haar bidt of een kaarsje opsteekt;
* een bijdrage aan een goed doel, bijvoorbeeld de voedselbank en/of een roos brengen naar iemand die zich in een moeilijke fase bevindt of gewoon uit dankbaarheid.
* en zelf weet u vast nog vele andere manieren om te zorgen voor elkaar.

Eucharistievieringen (5 en 12 juni zonder / vanaf 19 juni met communie)
5 juni – 12 juni – 19 juni – 26 juni
In juni is er steeds op vrijdagmorgen om 09.30 in de kerk (dus niet in de dagkapel) een eucharistieviering te beginnen op vrijdag 5 juni. Aan deze viering kunnen maximaal 30 personen deelnemen. In juni wordt hierbij nog geen communie uitgereikt, dat is vanaf juli weer wel toegestaan. Als u aan de viering wilt deelnemen dient u zich aan te melden op donderdagmorgen tussen 9.00u.-11.00 u. bij Kitta Hogervorst 0224 – 213165. Voor de viering op 5 juni meldt u zich dus telefonisch bij haar aan op dondermorgen 4 juni. Voor iedere deelname op vrijdag dient u zich op donderdag opnieuw aan te melden. Als u klachten hebt gerelateerd aan hoesten/verkoudheid/koorts, dan blijft u uiteraard thuis.

Nu de vieringen weer beginnen omdat de coronacrisis in een andere fase is gekomen stoppen we met het luiden van de kerkklokken op woensdagavond. Maar onderling blijven we natuurlijk hoopvolle, troostende en bemoedigende woorden / gebaren uitwisselen.

Zondag 7 juni: Aanbidding – Rozen – Voedselbank
Op zondag 7 juni van 11.30 u. – 12.30 u. is er weer Uitstelling en Aanbidding. Het is op die zondag het Hoogfeest van de H. Drie-Eenheid. Tijdens de Aanbidding wordt het evangelie van de zondag gelezen en een overweging gehouden. Tevens kunt u in de kerk een roos afhalen en een gave voor de voedselbank brengen

HELPERS GEVRAAGD
Bij een liturgische viering moet er altijd een bedrijfshulpverlener aanwezig zijn en iemand met een EHBO diploma. Voelt u zich geroepen, wilt u meehelpen, laat het weten via secretariaat@rkkerkschagen.nl

Door de voorschriften en het protocol hebben we gastdames en gastheren nodig om de vieringen goed te laten verlopen. Voelt u zich geroepen, wilt u meehelpen, laat het weten via secretariaat@rkkerkschagen.nl

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.