Signalen van hoop, troost en bemoediging 29

OP ZONDAG 10 MEI IS DE KERK OPEN VAN 11.30 u. – 12.30 u.
EEN ROOS AFHALEN – EEN GAVE BRENGEN VOOR DE VOEDSELBANK
AANBIDDING MET ROZENKRANSGEBED (12.10 u.)

De vijfde zondag van Pasen 10 mei

LAAT UW HART NIET VERONTRUST WORDEN
DE HEER BLIJFT VOOR ONS ZORGEN, HIJ LAAT ONS NIET ALLEEN

Inleiding
Van heel veel kanten wordt ons gesuggereerd hoe we gelukkig kunnen worden. Sommige mensen zoeken het in de astrologie, anderen bij goede of soms kwade geesten, en weer anderen in geld of bezit, een luxe woning, een snelle auto. Jezus zegt vandaag: ‘Ik ben de Weg naar het ware geluk.’

Evangelie (Joh. 14,1-12)
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo, dan zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als Ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom Ik terug om u op te nemen bij Mij, opdat ook gij zult zijn waar Ik ben. Gij weet waar Ik heenga en ook de weg daarheen is u bekend.” Tomas zei tot Hem: “Heer, wij weten niet waar Gij heengaat: hoe moeten wij dan de weg kennen?” Jezus antwoordde hem: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij. Als gij Mij zoudt kennen, zoudt gij ook mijn Vader kennen. Nu reeds kent gij Hem en ziet gij Hem.” Hierop zei Filippus: “Heer, toon ons de Vader; dat is ons genoeg.” En Jezus weer: “Ik ben al zo lang bij u en gij kent Mij nog niet, Filippus? Wie Mij ziet, ziet de Vader. Hoe kunt ge dan zeggen: Toon ons de Vader? Gelooft ge niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik u zeg, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar het is de Vader die, blijvend in Mij, zijn werk verricht. Gelooft Mij: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Of gelooft het anders omwille van de werken. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal ook zelf de werken doen die Ik doe. Ja, grotere dan die zal hij doen, omdat Ik naar de Vader ga.”

Overweging
Jezus is op de donderdag voor zijn gevangenneming voor de laatste keer met zijn leerlingen samen. Hij heeft zojuist hun voeten gewassen en is weer aan tafel gegaan. De leerlingen begrijpen niet waarom Hij het werk van een slaaf verricht, want ‘voeten wassen’ was immers slavenwerk. ‘Wat mankeert Jezus toch’, moeten ze gedacht hebben. En dan zegt Hij ook nog tot twee keer toe: ‘Nog maar kort zal Ik bij jullie zijn; en waar Ik naartoe ga, daar kunnen jullie Mij niet volgen’. Ze beginnen te vermoeden dat Hij over zijn dood spreekt. Ze worden er angstig door. En dan klinken die geruststellende woorden: ‘Laat uw hart niet verontrust worden. Houd vertrouwen. Ik ga naar mijn Vader maar blijf voor jullie zorgen. En Ik zal terugkomen om ook jullie bij Hem op te nemen. En in de tussentijd laat Ik jullie niet alleen. Ik geef jullie een Helper, de Geest. Hij zal jullie bijstaan en inzicht geven in alles wat Ik gedaan heb. U hoort dat het Pinksterfeest al in aantocht is.

Vorige week noemde Jezus zichzelf in het evangelie de deur van de schaapskooi. Als de herder aan het begin van de avond met zijn schapen terugkomt van de heide, loodst hij de schapen door de deur de schaapskooi binnen om daar veilig de nacht door te brengen.

In de nacht van ons leven zijn ook wij veilig als we ons door Jezus ‘door zijn deur laten loodsen’, ons door Hem laten leiden, aan Hem overgeven. ‘In uw handen, Heer, leg ik alle zorgen van mijn leven’, bid ik altijd voor ik ga slapen. En als we dan ’s morgens hopelijk weer uitgerust opstaan leidt de herder ons naar rustige wateren en groene weiden, vult Hij ons leven met liefde en warmte.

Jezus gebruikte deze beelden van de herder en de deur om aan te geven dat Hij de toegang is tot het ware geluk. En vandaag zegt Hij dit met andere woorden opnieuw: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’. De weg van Jezus is de weg van de liefde, van zacht-moedigheid en barmhartigheid. Alleen die weg voert ons naar de waarheid en het leven. Jezus nodigt ieder mens van goede wil en elke religie die de medemens respecteert uit om die weg te volgen. Voor zo’n leven in vriendschap en liefde konden de leerlingen terugvallen op alles wat ze Jezus in levende lijve hadden zien doen. Maar wie hebben wij? Wij hebben Jezus niet Zelf aan het werk gezien. Wij benijden de apostelen misschien om het directe contact dat zij wel met Jezus hadden.

Maar zaten de leerlingen van toen niet in hetzelfde schuitje als wij, de leerlingen van nu. ‘Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’, zei een man die slavenwerk verrichtte en op weg was naar het kruis. En Tomas en Filippus stelden er Jezus, uit naam ook van de andere leerlingen, vragen over, want ze begrepen niets van Hem. En toch zijn zij, met vallen en opstaan, die weg naar het geluk, de weg naar de waarheid en het leven blijven volgen.

Ook wij moeten die weg naar het geluk, de waarheid en het leven zien vol te houden, samen met elkaar, soms ook met onze twijfels en in de moeilijke afstandelijke situatie waarin wij nu verkeren. Maar: Laat uw hart niet verontrust worden, want de Heer blijft voor ons zorgen, Hij laat ons niet alleen. Amen.

Gebed op Moederdag
Bidden wij voor alle moeders en voor allen die van kinderen houden: dat zij het vertrouwen en geduld kunnen opbrengen om kinderen te laten opgroeien tot zelfstandige en gelukkige mensen.

Bidden wij voor hen die deze dag met pijn in het hart moeten vieren: vrouwen die gedwongen kinderloos blijven, moeders van gevangenen, moeders van weggelopen kinderen: dat zij steun en troost mogen ontvangen.

En danken wij de Heer voor alle mensen die anderen met moederlijke zorg omringen.

 

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.