Signalen van hoop, troost en bemoediging 26

Paus Franciscus vraagt
om in de meimaand tot Maria te bidden

In de Mariamaand mei gaat op de zondagen het rozenkransgebed in de Keinskapel helaas niet door. Maar u kunt de rozenkrans natuurlijk altijd thuis bidden. Daartoe nodigt ook paus Franciscus ons uit. Hij vraagt nadrukkelijk om de schoonheid van het rozenkransgebed thuis te herontdekken, samen met geliefden of individueel, en dat vooral in deze tijd van beproeving.

Bij die oproep voegt hij twee gebeden toe – een korte en een langere versie – die hij speciaal schreef om de hulp van Maria in deze barre coronatijden af te smeken.
Hij bidt op Maria’s voorspraak om het einde van de pandemie veroorzaakt door het coronavirus.

Kort gebed om de voorspraak van Maria
O Maria, u verlicht als een baken ons levenspad,
als een blijvend teken van redding en hoop.
Aan u, Heil van de zieken, vertrouwen wij ons toe,
aan u die staande bij het Kruis, met uw rotsvast geloof,
Jezus nabij bleef in zijn pijn.
U, weet wat we nodig hebben.
We vertrouwen erop dat u zult voorzien in wat nodig is,
zoals u eens deed op de bruiloft van Kana in Galilea.
Mogen zo vreugde en feest na deze tijd van beproeving terugkeren.
Help ons, Moeder van de Goddelijke Liefde,
om ons één te maken met de Wil van de Vader en te doen wat Jezus zegt,
Hij die ons lijden en verdriet op Zich nam
om door het Kruis ons te brengen tot de vreugde van de Verrijzenis.
Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht, o Heilige Moeder van God.
Veracht onze smeekbeden niet – wij die op de proef worden gesteld –
en verlos ons van elk gevaar, o glorierijke en gezegende Maagd. Amen.

Een wat langer gebed
In de huidige tragische situatie,
waarin de hele wereld ten prooi valt aan lijden en angst,
spoeden we ons naar u en zoeken we onze toevlucht onder uw bescherming,
Moeder van God en onze Moeder.
Maagd Maria, richt uw barmhartige ogen op ons
te midden van deze coronaviruspandemie.

Troost hen die radeloos zijn en rouwen om hun dierbaren die zijn gestorven
en soms begraven zijn op een manier die hen diep pijn doet.

Sta dicht bij wie zich zorgen maken om hun dierbaren die ziek zijn
en die, om de verspreiding van de ziekte te voorkomen,
niet dicht bij hen kunnen zijn.

Vervul met hoop wie zich zorgen maken over de onzekerheid van de toekomst
en de gevolgen voor de economie en de werkgelegenheid.

Moeder van God en onze Moeder, bid voor ons tot God,
de Vader van de Barmhartigheid,
dat er een einde komt aan dit grote lijden
en dat hoop en vrede weer dagen.
Pleit bij uw goddelijke Zoon, zoals u dat in Kana deed,
zodat de families van de zieken en de slachtoffers getroost worden
en hun harten worden opengesteld voor vertrouwen.

Bescherm de artsen, verpleegsters, gezondheidswerkers en vrijwilligers
die zich in de frontlinie van deze noodtoestand bevinden
en hun leven riskeren om anderen te redden.
Steun hun heldhaftige inzet
en verleen hen kracht, edelmoedigheid en een blijvende goede gezondheid.

Wees degenen nabij die de zieken dag en nacht bijstaan en allen die,
in hun pastorale zorg en trouw aan het Evangelie,
iedereen proberen te helpen en te steunen.

Heilige Maagd, verlicht de geesten van mannen en vrouwen
die wetenschappelijk onderzoek verrichten
opdat zij doeltreffende oplossingen vinden om dit virus te overwinnen.

Steun de nationale leiders, opdat zij met wijsheid,
moed en grootmoedig diegenen te hulp kunnen schieten
die niet over de eerste levensbehoeften beschikken
en sociale en economische oplossingen kunnen bedenken
die geïnspireerd zijn door vooruitziendheid en solidariteit.

Maria, Allerheiligste, beroer ons geweten
zodat de enorme middelen die worden geïnvesteerd
in de ontwikkeling en opslag van wapens
in plaats daarvan worden besteed
aan het bevorderen van doeltreffend onderzoek
naar de manier waarop dergelijke tragedies
in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Geliefde Moeder, help ons te beseffen
dat we allemaal lid zijn van één grote familie
en de band te erkennen die ons verenigt,
zodat we in een geest van broederlijke solidariteit,
kunnen helpen om talloze situaties van armoede en nood te verlichten.
Maak ons sterk in het geloof, volhardend in dienstbaarheid, vasthoudend in gebed.

Maria, Troosteres van de getroffenen, omhels al uw kinderen in nood
en bid dat God zijn almachtige hand mag uitsteken
en ons zal bevrijden van deze vreselijke pandemie,
zodat het leven weer sereen zijn normale gang kan gaan.
Aan u, die op onze reis schijnt als een teken van verlossing en hoop,
vertrouwen wij ons toe, o Goedertieren, o Liefdevolle, o Lieve Maagd Maria.
Amen.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.