Signalen van hoop, troost en bemoediging 02

De vierde zondag van de Veertigdagentijd

De blindgeborene gaat weer zien….Johannes 9, 1-41

Op 22 maart, de 4e zondag van de VDT, zagen we Zijne Eminentie kardinaal Eijk op de televisie in ‘Het Geloofsgesprek’ en als celebrant in de Eucharistieviering. Velen van u zullen de programma’s gezien hebben. Laat me hier enkele woorden herhalen als troost, bemoediging en aansporing.
In ‘Het Geloofsgesprek’ benadrukte kardinaal Eijk de kracht van het gebed. Hij riep de gelovigen op de Heer te vragen om kracht en moed, om verlichting en uitzicht voor allen die getroffen zijn door het coronavirus. Gevraagd naar een krachtig gebed noemde hij met name het bidden van de rozenkrans. Tijdens de Eucharistieviering ging de preek van de kardinaal over het evangelie waarin Jezus een blindgeborene geneest. Ik vat een kort gedeelte van zijn preek hier samen.
‘Tegen de aandoening van de blindgeborene bestond en bestaat in onze tijd nog altijd geen medische behandeling. Door de coronavirus pandemie worden wij ineens massaal geconfronteerd met een ziekte waar op zich ook geen therapie voor bestaat. Door de grote vooruitgang in de geneeskunde waardoor steeds meer levensbedreigende aandoeningen kunnen worden genezen hebben veel mensen de overtuiging gekregen dat we zelf met ons eigen vernuft en onze menselijke middelen ons leven in handen hebben. Maar de coronavirus epidemie doorbreekt deze schijnzekerheid en drukt ons met de neus op het feit dat ons leven uiteindelijk in de handen ligt van een hogere macht, in die van de goddelijke voorzienigheid. En dit besef kan ons allen er toebrengen het gebed tot God, die in alles zal voorzien, weer een vaste plaats in ons leven te geven. Blijf vertrouwen op de Heer, die in zijn liefde altijd naar ons omziet.
De Heer gaf de blindgeborene het licht in de ogen terug. Bidden we dat Hij ook ons die door het coronavirus in het duister tasten, spoedig licht aan het einde van de tunnel zal laten zien. En de blindgeborene wordt door de ontmoeting met Jezus, de Gezondene bij uitstek, zelf een gezondene, een getuige. Moge dit ook met ons gebeuren, dat ook wij tot getuigen worden door ons openlijk gebed voor allen die getroffen zijn en door het betonen van onze daadwerkelijke solidariteit met de mensen die op onze hulp zijn aangewezen.’

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.