EERSTE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD

Zondag 21 februari       Vasten        Bidden       Delen

Ontsteken van het licht

Kruisteken
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Openingslied
Hoort hoe God met mensen omgaat,
hoe Hij zijn belofte houdt,
die de mens van den beginne
adem geeft en gaande houdt.

Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij ons een Dienaar zond,
die met liefde als zijn wapen
ons voorgoed aan zich verbond.

Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe wij Hem ter harte gaan,
die ook hier tot ons zal spreken
als wij vragen naar zijn Naam. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor EERSTE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD

ASWOENSDAG

ASWOENSDAG
17 februari
Ontsteken van het licht

Kruisteken
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Openingslied
Een smekeling, zo kom ik tot uw troon:
leg met uw woord beslag op mijn gedachten,
opdat ik in het licht der waarheid woon.
Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten.
Leer mij uw wet, die goed is waar en schoon,
dan loof ik U bij dagen en bij nachten. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor ASWOENSDAG

ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR om thuis te bidden

Zondag 14 februari
Ontsteken van het licht

Kruisteken
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Openingslied
Zingt van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wilt zijn naam bezingen:
houdt Hem in ere!

Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luistert naar Hem het woord van alzo hoge:
houdt Hem in ere! Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR om thuis te bidden

VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR om thuis te vieren

VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Zondag 7 februari

Ontsteken van het licht

Kruisteken
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Openingslied
1. De dag gaat open voor het woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.

2. Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen
God onze Vader. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR om thuis te vieren

VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR om thuis te vieren

ZONDAG 31 JANUARI

Ontsteken van het licht

Kruisteken
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Openingslied
Hoort hoe God met mensen omgaat,
hoe hij zijn belofte houdt,
die de mens van den beginne
adem geeft en gaande houdt. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR om thuis te vieren

DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR om thuis te vieren

Zondag 24 januari

ZONDAG VAN HET WOORD VAN GOD

Ontsteken van het licht

Kruisteken
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Openingslied
Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij en roept ook ons, roept u en mij,
om alles op te geven en trouw Hem na te leven. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR om thuis te vieren

TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR om thuis te vieren

Licht ontsteken

Kruisteken

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Openingslied

1. God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne, 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 

2. God heeft het eerste woord
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR om thuis te vieren

DOOP VAN DE HEER om thuis te bidden

DOOP VAN DE HEER
Zondag 10 januari

Ontsteken van het licht

Kruisteken
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Openingslied
1. De dag gaat open voor het woord des Heren, 
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 
bron die wij horen als wij tot Hem keren, 
vroeg in de morgen. 

2. Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen
God onze Vader. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor DOOP VAN DE HEER om thuis te bidden