“Kerkopbouw’ is al het werk dat het mogelijk maakt om in de parochie de taken van ‘Vieren, Leren en Dienen’ gestalte te geven. Kerkopbouw zorgt voor de goede coördinatie en communicatie binnen een parochie zodat de gelovigen samen èn individueel hun geloof kunnen uiten en versterken om zo uit te groeien tot een vitale geloofsgemeenschap.

Parochiebestuur

Bestuursondersteuning en administratie

Werkgroepen

Catechese / Leren

Liturgie/ Vieren

 Diaconie / Dienen

 en

Onderhoud