Mei 2022 Maciej Grądzki, kapelaan

Beste parochianen,

Van harte hoop ik dat het goed gaat met jullie. Wij staan nu aan het begin van de zomer, en hopelijk wordt het voor ons allemaal een mooie tijd.

In mei hebben een aantal kinderen van onze parochie hun Eerste Communie ontvangen. De voorbereiding en de viering zijn voor ons allemaal heel mooi geweest, wij kijken er met dankbaarheid op terug. Wij wensen onze eerste communicantjes het allerbeste!

Nog daarvoor, op de tweede Paasdag, ontvingen een aantal jongeren van onze parochie het Vormsel in Tuitjenhorn, samen met de jongeren uit die parochie. Ook dit was een mooie viering en ook onze vormelingen wensen wij het allerbeste!

Kort geleden hebben wij Pasen gevierd en aan het begin van juni vieren wij Pinksteren.

In het boek Handelingen van de apostelen lezen wij: ‘Toen de dag vanPinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de Heilige Geest’ (Hand. 2,1-2a).

Dit ‘iets’ of beter gezegd ‘iemand’, die op vuur geleek, want zo beschrijft de schrijver de Heilige Geest, heeft alles veranderd in het leven van de apostelen en ook, al is het misschien moeilijk te begrijpen, in het leven van iedere mens. Zeker, door de dood en de verrijzenis van Jezus was de hemel al opengegaan en kregen wij, mensen, een nieuw perspectief. Toen was het leven op aarde al veranderd door het grote geheim dat we op Pasen hebben gevierd. Jezus’ opstanding uit de dood heeft ons leven een nieuwe betekenis gegeven en toekomst, uitzicht op het leven na de dood. Maar iets kan dan wel zo zijn, maar dan moet je het ook nog maar kunnen beleven, je moet het kunnen ervaren, een innerlijke zekerheid verwerven dat iets waar is. Jezus zelf zegt in het evangelie over de Heilige Geest: ‘Wanneer de Helper komt, die Ik u van de Vader zal zenden, de Geest der waarheid die van de Vader uitgaat, zal Hij over Mij getuigenis afleggen’ (Joh 15,26). Deze woorden drukken heel duidelijk uit wat Pinksteren voor ons betekent. De Heilige Geest wordt ons geschonken om ons te overtuigen, ons de innerlijke zekerheid te schenken, dat Jezus Christus verrezen is, dat Hij leeft voor altijd. Door Zijn verrijzenis, de overwinning dus op de dood, overwint Hij de grootste angsten van de mens, van ieder van ons.

Ongetwijfeld beleven wij in ons leven verschillende moeilijkheden. Soms voelen wij ons eenzaam of staan we tegenover problemen die wij niet zomaar kunnen oplossen. Soms zijn wij bezorgd over de toekomst, die zo onzeker is; soms maken wij ons juist zorgen over het verleden, dat misschien niet goed is gegaan. Iemand kan ook bezorgd zijn over zijn kinderen of de kleinkinderen of over de gezondheid.

De Heilige Geest komt dus naar ons toe op Pinksteren om ons te helpen precies met dat alles wat wij nu beleven. Hij komt naar onze werkelijkheid, juist naar deze vaak best moeilijke werkelijkheid. Hij komt ons de hoop geven, ons het geloof schenken in de Verrijzenis, het vertrouwen, dat God voor ons allen een mooie toekomst heeft bereid.

Ik wens u dus van harte een mooi Pinksteren en ook natuurlijk een mooie zomer!

Maciej Grądzki, kapelaan

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.