Vormsel

Contactpersoon:  Catechiste  Mevr. M. Wildeboer-van Rossum, Telefoon: 0224-21.42.08, E-mail mcwildeboer@rkkerkschagen.nl

Activiteit: De werkgroep bereidt kinderen van groep acht voor op het H.Vormsel. De kinderen werken in groepen en er wordt gebruik gemaakt van een vormsel­project. De kinderen nemen ook deel aan de diocesane Bavodag in de kathedraal van Haarlem. Opgave voor het H.Vormsel via de R.K. scholen, via de pastorie of via Email  aan het begin van het schooljaar. De werkgroep werkt samen met de werkgroep Wieringerwerf, Middenmeer en Hippolytushoef. Het Vormsel wordt het ene jaar gezamenlijk in Schagen gevierd, het jaar daarop in Wieringerwerf of Middenmeer. Vóór de Vormselviering is er ook een gezamenlijke vormings- en ontmoetingsdag.

Opgave en Vormselfeest: Om te weten wie er voor het vormsel in aanmerking zouden kunnen komen, gaat de vormselwerkgroep langs de 3 katholieke basisscholen van Schagen en vraagt aan de directeuren welke kinderen van groep 8 als katholiek zijn ingeschreven. Ze raadpleegt ook het ledenbestand van de kerk en het doopboek. Je krijgt dan een uitnodiging toegestuurd. Als je geen uitnodiging hebt ontvangen, meld je dan zelf aan. Het ledenbestand van kerk en school is niet altijd volledig.

Aanmeldingen via mail  secretariaat@rkkerkschagen.nl of schriftelijke aanmelding via de pastorie t.a.v. van de catechiste. Met vermelding van roepnaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, doopdatum, eerste communiedatum en de naam van de school waarop uw kind zit. Of via het aanmeldingsformulier dat de kinderen via de school krijgen.

H. Vormselfeest: Kinderen worden volwassen. Van jaar tot jaar ziet u uw kinderen groeien, in hun kwaliteiten, in hun denken, met hun eigen karakter. Steeds meer zoeken ze hun eigen weg in de wereld. Daarbij gaan ze steeds meer hun eigen keuzes maken. Aanvankelijk helpt u hen nog bij het maken van hun keuzes. Het wordt voor jongeren soms moeilijk om het juiste te kiezen, want er komt heel veel op hen af. Er zijn ook heel veel dingen die invloed hebben op de ontwikkeling van uw kind: school, vrienden, gezin, familie, sport- of muziekvereniging, televisie, internet, en nog veel meer. Niet alle invloeden zijn goed. U wenst het beste voor uw kind, maar jongeren zijn tussen de 12 en 16 jaar kwetsbaar. Het kan nog alle kanten op. Met liefde, geduld en wijsheid vormt u uw kind, maar af en toe ook met stevige taal. Het kan ook botsen.

Een christen in de dop: Jaren geleden heeft u uw kind laten dopen. Daarmee heeft u gezegd: ‘Dit kind is niet alleen van ons, het is ook kind van God. Wij willen dat het opgroeit naar de normen en waarden die Jezus ons heeft gegeven. Dat lijkt ons de goede weg’. Tot nu toe bent u daar zelf in voorgegaan. Rond het vormsel komt de tijd dat u aan uw kind vraagt of het in het voetspoor van Jezus verder wil gaan. Dat kan een moeilijke keuze zijn. Wat doen anderen? Is het vormsel belangrijk?

Een vingerwijzing: Als je het even niet weet met een computerprogram, kan je je toevlucht nemen tot de helpdesk. Het is voor een mens belangrijk dat je op iets en iemand kan terugvallen, een stand-by. Toen Jezus zijn leerlingen de wijde wereld in zond, beloofde Hij hen de heilige Geest. ‘Ik zal u een andere Helper geven’. En nu richt ik mij tot uw zoon of dochter: nu jij je gaat voorbereiden voor jouw taak in de wereld, heb je als christen het voorrecht dat je de Geest van wijsheid om hulp kan vragen. Bij het maken van goede keuzes kan je om innerlijk licht vragen. Dat licht werd jou al symbolisch aangereikt door je doopkaars. Je ouders hebben hem voor jou aangestoken. Wil jij hem ‘brandend’ houden?

Contact met God: Het is mogelijk om met God in contact te komen door gebed en door lezen in de Bijbel. Er is nog een bijzondere manier om met God in contact te komen, namelijk via de sacramenten. Sacramenten zijn heilige tekens die je op belangrijke momenten van je leven kan ontvangen. Het vormsel is er daar één van. Het vormsel hoort bij het doopsel. Dat was het eerste sacrament dat je ontving. Het vormsel gebeurt door middel van een zalving met chrisma-olie. Je wordt gevormd tot een volgeling van Jezus Christus. De zalving maakt je ook weerbaar tegen negatieve dingen in de wereld. De Geest van God geeft je de kracht om goede dingen uit te voeren. De vormeling wordt letterlijk ‘begeesterd’ door God.

Voorbereiding en viering : Als je gevormd wilt worden, volg je in onze parochie zeven lessen en een speciale dag om de betekenis van het vormsel beter te begrijpen en de werking van de heilige Geest te leren kennen. Om te zorgen dat ook je ouders echt achter je staan als je wordt gevormd, ontvangen zij geloofsonderricht op 2 of 3 avonden. De toediening van het vormsel vindt plaats tijdens een viering in de kerk. Voor deze viering komt de bisschop of zijn plaatsvervanger naar de kerk waar je wordt gevormd. In deze viering wordt er gebeden en gezongen om de komst van de heilige Geest. Je ouders stellen jou aan de bisschop voor. Je spreekt nu zelf je doopbeloften uit. Dan krijgt je als vormeling de handen van de bisschop opgelegd en wordt je op je voorhoofd gezalfd met heilige olie. De Geest is voortaan je vaste Helper.