Jongerenpastoraat

YoungSeven: voor jongeren in onze parochie

Voor wie?

Ben je tussen de 12 en 18 jaar?

Dan is YoungSeven er voor jou!

Maar … ook voor al je vrienden en vriendinnen!

Bezoek onze website www. youngseven.nl om te zien aan welke activiteiten je mee kunt doen.

Contact: Secretariaat Youngseven

Lid worden? Meteen doen!

Je kunt deelnemen aan alle activiteiten zonder lid te worden van YoungSeven, maar …    lid worden heeft wél veel voordelen:

 • Je meldt je aan via het secretariaat (secretariaat@youngseven.nl) als lid.
 • Je betaalt € 25,= per jaar, NL25 RABO 0145 0583 52 t.n.v. J.Kerckhaert o.v.v. lidmaatschap en de naam van het lid. (J. Kerckhaert is onze penningmeester).
 • Je kunt zonder extra kosten meedoen met alle activiteiten.
 • Je kunt deelnemen aan de WhatsApp groep van YoungSeven
 • Je wordt op de hoogte gesteld van belangrijk YS-nieuws.

Wat is YoungSeven ?

 1. Een programma van activiteiten voor jongeren vanaf 12 jaar van de regio Schagen (= acht parochies: Heerhugowaard-De Noord, Heerhugowaard-Het Kruis, Nieuwe Niedorp, Schagen, ’t Veld, Waarland, Wieringen en Wieringermeer).
 2. Een initiatief van de RK-kerken van deze regio (maar ook niet-katholieke jongeren zijn welkom om deel te nemen aan de activiteiten).

Aangestuurd door een groep parochianen uit de verschillende parochies, t.w.: Linda Tesselaar Jim Kuijper Rianne Nooder Janneke Denneman Jeanette van Vilsteren Nico Quaedvlieg Pastor Tilma Karin Blaauw

Wat wil YoungSeven ?

 1. Jongeren ondersteunen bij hun eigen zoektocht in een open sfeer.
 2. Activiteiten bieden die aansluiten bij de belevingswereld van de jongeren.
 3. Een open groep zijn, waar iedereen welkom is.
 4. Activiteiten aanbieden waarbij verschillende leeftijdsgroepen kunnen kennismaken met elkaars leefwereld.
 5. Een bijdrage leveren aan het versterken van de samenwerking in de regio.
 6. Een plek creëren voor jongeren, opdat ze zich gezien en gekend weten en zich onderdeel kunnen voelen van de geloofsgemeenschap.
 7. Door zinvolle en leuke activiteiten uitdagen om na te denken over de betekenis van geloof in het leven, in brede zin.
 8. Verdieping m.b.t. geloof en leven laten ervaren, waardoor vooroordelen worden vervangen door de mogelijkheid daadwerkelijk een mening te kunnen vormen.
 9. Aandacht besteden aan een persoonlijke relatie met God door te ervaren: > dat God liefde is, voor jezelf en voor een ander; > dat God nabij is in situaties van gebrokenheid en verlies; > dat God je de kans geeft om opnieuw te beginnen, na gemaakte fouten; > dat geloven ook betekent: geloven in een Toekomst; > dat de geloofstraditie een dragende grond kan zijn in je leven.
 10. Ruimte maken voor de Geest door stilte-activiteiten en vormen van gebed.
 11. Ervaren hoe rode draden van Bijbelverhalen en het eigen leven met elkaar kunnen kruisen/samenvloeien en de betekenis daarvan in je persoonlijke leven.
 12. Ervaren dat in het omzien naar elkaar een ontmoeting kan ontstaan met jezelf, de   ander en de Ander.