Eerste H. Communie

Contactpersoon: Catechiste  Mevr. Monica Wildeboer-van Rossum, Telefoon: 0224- 21.42.08, E-mail mcwildeboer@rkkerkschagen.nl

of  Mevr. Els Seuters tel: 297453, Mevr. Corina Joosten tel: 0625015624

Activiteit: De werkgroep bereidt kinderen voor op hun 1e H.Communie. De activiteit van de werkgroep dient ter ondersteuning van de ouders. De werkgroep organiseert voor de kinderen acht bijeenkomsten op de woensdagmiddagen. Daarnaast worden er catechese-avonden georganiseerd voor de ouders. Samen met de Catechiste bereidt de groep de presentatieviering, de boeteviering van de kinderen en de viering van de 1e H.Communie voor.

Opgave voor de 1e H.Communie via de R.K. scholen, of via de pastorie, aan het begin van het schooljaar.

Aanmeldingen  via mail bij het  secretariaat@rkkerkschagen.nl of schriftelijke aanmelding via de pastorie t.a.v. van de werkgroep Eerste Communie. Met vermelding van roepnaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, doopdatum en plaats, de naam van de school waarop uw kind zit.

Wij gaan graag met de kinderen en de ouders op weg naar onze Heer en Herder Jezus.

Het begin: Ieder jaar viert onze parochie een feest met kinderen, het eerste Communiefeest. Kinderen die zijn gedoopt, worden voor de eerste keer aan de tafel van Jezus uitgenodigd. Zij mogen voortaan deelnemen aan de Eucharistie. De eerste Eucharistie heeft plaats gevonden in Jeruzalem tijdens het laatste Avondmaal van Christus. Die avond heeft Jezus tot alle mensen die Hem willen volgen, een uitnodiging laten uitgaan voor alle tijden: “Blijft dit doen om Mij te gedenken”. Hij wil ons ontmoeten, Hij wil zijn liefde met ons delen, ook nu. Eucharistie vieren is bij de Liefde thuiskomen. Kinderen voelen zich altijd thuis waar liefde is.

Feest: De eerste Eucharistie is ook met een feest begonnen, het joodse paasfeest. God wil van u en onze kinderen vrije mensen maken. Je vrij voelen, in een vrij land wonen, dat is toch heerlijk. Dat feest is te zien en te horen. We luiden klokken, we zingen, we kleden ons feestelijk, we danken, we zien onze geloofsgenoten weer, we luisteren naar hoopvol nieuws, Jezus is in ons midden. Zo wordt het ‘feest van God en mensen’ gevierd.

Voorbereiding: Een feest bereid je ook voor. Zo is het ook met het eerste Communiefeest en al de kerkelijke feesten nadien. Allereerst bereiden de ouders zich voor onder leiding van een pastor of catechist. Zij volgen 4 ouderavonden waarin het communieproject wordt belicht en de waarde en betekenis van de Eucharistie worden opgefrist of ontdekt. We hebben een werkgroep van ouders die de kinderen voorbereiden op de Eucharistie. Zij komen 8 keer in groepjes bijeen in de 3 katholieke basisscholen. Deze communie-ouders verzorgen ook de rondleiding voor alle kinderen van groep 4 in de parochiekerk. Voor het communiefeest wordt er 2 keer geoefend.

Uitnodiging en opgave: Hoe geeft u uw kind op voor deze belangrijke stap in het geloof? De werkgroep gaat langs de 3 katholieke basisscholen en vraagt aan de directeuren welke kinderen in groep 4 als katholiek staan ingeschreven. Ze raadpleegt ook het ledenbestand van de kerk en het doopboek. U krijgt dan van de werkgroep een uitnodiging. De werkgroep adverteert ook in de schoolkranten van alle basisscholen (dus ook de niet katholieke scholen) en er staat rond november een artikeltje in het Schager Weekblad. U kunt dan zelf uw kind opgeven via een briefje of E-mail. U vindt ook een uitnodiging tot opgave voor de eerste Communie in ons parochieblad de Hoeksteen. Kinderen kunnen hun Communie doen als ze gedoopt zijn of wanneer ze oprecht er voor kiezen alsnog gedoopt te willen worden.