Gedenkt Uwe Oversten

Die u het woord Gods verkondigd hebben- Hebr. XIII-7

Voor 988 schenkt de Hollandse Graaf Dirk II aan Schagha een Godshuis gewijd aan Sint Petrus en Paulus – de Kanunniken van de abdij van Egmond verzorgden de Erediensten

Pastoors van Schagen door de eeuwen heen

   
2021 – Ivan Garcia Ferman  Pastoor-Ivan-Garcia-Ferman
2010 – 2020 Eduard Moltzer
1991 – 2010 Johannes Antonius van der Stok
1986 – 1990 Alfons Joseph Bruin
1984 – 1986 Arie Cornelis Wester o.f.m.
1981 – 1984 André Herman Tönis
1971 – 1981 Adrianes Bernardus Maria Fritschij
1969 – 1971 Johannes Adrianus Marinus Rijkers
1960 – 1969 Cornelis Maria Doeswijk
1946 – 1960 Hendrikus Hubertus Brouwer
1934 – 1946 Gerardus Kuijs
1934 – 1934 Petrus J. Roessen – Deservitor

(Deservitor =  Een deservitor (Latijn administrator) is een priester die tijdelijk belast is  met het bestuur van een vacante parochie,  en waarneemt tot het moment  dat er een nieuwe pastoor is aangesteld.)

1924 – 1934 Augustinus A. Ph. M. Guilonard
1915 – 1924 Joannes Wilhelmus van Heeswijk
1913 – 1915 Bernardus Josephus Schrandt
1906 – 1913 Gerardus Buijsman
1900 – 1906 Gerardus Stephanus Koopman
1898 – 1900 Albertus Franciscus van der Voorden
1889 – 1898 Wilhelmus van Stee
1887 – 1889 Martinus Petrus Kreijns
1877 – 1887 Christophorus Fredericus Philippona
1883 Inzegening Sint Christophoruskerk
1877 – 1877 Joannes Bernardus Burgers – Deservitor
1872 – 1877 Antonius Gerardus Schweitzer
1860 – 1872 Henricus Franciscus van Lith
1850 – 1860 Arnoldus Heuvels
1849 – 1849 Joannes Matthaeus Tiebes – Deservitor
1834 – 1849 Petrus Hubertus van Dijk
1823 – 1834 Hermanus Esbeukman
1809 – 1822 Simon Terlaar
1808 – 1809 Joseph Webber – Deservitor
1803 – 1808 Johannes Koenrade Macke
1803 – 1803 Franciscus Xaverius van Crimpen –   Deservitor
1756 – 1803 Antonius Wiggerinck
1733 – 1756 Petrus Sibij
1708 – 1733 Antonius Bernardus Lansingh
1708 Schuilkerk aan de Molenstraat
1700 – 1708 Gerardus Alkemade
1681 – 1700 Bartholomeus de Backer
1676 – 1681 Thomas Neys (Meijts)
1661 – 1676 Stephanus van Ommeren
1656 – 1661 Mundus van Embden – Proseliet

(Een proseliet  (latijn bekeerling) een  persoon die bekering heeft ondergaan wordt een bekeerling of proseliet genoemd. Het woord komt oorspronkelijk uit het van het Grieks. Proseliet betekent letterlijk: iemand die er bij gekomen is.)

1654 – 1656 Joannes Mundanus Wischer – Proseliet
1653 – 1654 Carolus de la Chambre
1626 – 1653 Franciscus van der Brugge
1572 Onteigening kerk op de   Markt tijdens de Reformatie
1562 – 1567 Sybrant Janszn. – Renenaat

(Een renegaat ( Latijn , re = opnieuw en negare = ontkennen) is een afvallige, geloofsverzaker, overloper.  Oorspronkelijk werd de term in de Middeleeuwen gebruikt voor een christen die overging naar een andere religie.)

1554 – 1558 Jan Pietersz. van Heusden
1519 – Garbrand Corneliszn.
1514 – Ysbrant Ynozn
1508 Wolfert Claeszn.
1494 – Isbrant Ymeszn.
1489 – Ysbrant
1478 – Garbrant
1474 – Pieter Janszn
  Jan Gheeff
1468 – Aelbert
1461 – Andries Wolphart
1451 – Jan Hughezn.
1451 – Warmbolt Gherytszn
1450 Kerk op de Markt in gebruik – gewijd aan Sint   Christophorus
1450 – Werbold Gerardtsz
1426 – Gerart van Gent
  Arnout Buys
1357 – Dirk Boudewijnszn

Blijf aan uw leiders denken, die het woord van God verkondigd hebben.

Haal hun leven en de afloop van hun leven voor de geest.

Neem een voorbeeld aan hun geloof.

Verklaring:

Deservitor =  Een deservitor (Latijn administrator) is echter een priester belast met het bestuur van een vacante parochie,  een helper, assistent, die meestal na het overlijden van een pastoor tijdelijk zijn taken waarneemt , tot het moment  een nieuwe pastoor is aangesteld.

Renegaat   = Een renegaat ( Latijn , re = opnieuw en negare = ontkennen) is een afvallige, geloofsverzaker, overloper.  Oorspronkelijk werd de term in de Middeleeuwen gebruikt voor een christen die overging naar een andere religie.

Proseliet    = Een proseliet  (latijn bekeerling) een  persoon die bekering heeft ondergaan wordt een bekeerling of proseliet genoemd. Het woord komt oorspronkelijk uit het van het Grieks. Proseliet betekent letterlijk: iemand die er bij gekomen is.

Bronvermelding:

  • · Archief Christoforusparochie Schagen.
  • · Bijzonderheden uit de Geschiedenis der Parochie van den H.Christophorus te Schagen door Chr. Philippona, deken en pastoor. Uitgave 1885. Drukkerij van het St.Jacobs-Godshuis.
  • · Bijzonderheden over pastoors van Schagen uittreksel uit Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem deel 13 door Chr. Philippona, deken en pastoor van Schagen uitgave 1886.

Samenstelling : F.C.Bos en J.C.J. van Kampen