Dienen

’Dienen’ (Diaconie) is een wezenskenmerk van ons christen-zijn. Dienen heeft tot doel onze geloofsgemeenschap en de maatschappij gevoelig te maken voor mensen die leven aan de rand van de samenleving, en voor situaties waar recht en rechtvaardigheid in het geding zijn. Het is hulp bieden aan mensen die in de knel zitten en aanklagen van onrecht en onrechtvaardige structuren.