Christophorus

ChristoforusPatroonheilige

Christophorus is bekend als patroon van reizigers. Tevens is hij een van de noodhelpers, hij helpt tegen onweer en andere gevaren en tegen een onverwachte dood.

Van onze patroonheilige weten we niet zo veel. Hij leefde in Klein-Azië en is rond 250 na Chr. de marteldood gestorven. Toen men hem wilde doden, gebeurden er vele wonderbaarlijke dingen, totdat men hem tenslotte onthoofdde.

Christophorus is een echte heilige van het volk geworden en werd (wordt) vaak aangeroepen door mensen die op reis gaan. Meestal wordt hij afgebeeld met het Christuskind op zijn schouders. Christophorus behoorde volgens ’n legende tot een slecht volk. Op dat moment heet hij niet Christophorus maar ‘de Verdoemde’.  Hij wil van de last van het verdoemd zijn af en gaat op zoek naar een koning die hij kan dienen. Christophorus hoort vertellen over een machtige koning die door iedereen gevreesd wordt.  Bij hem treedt Christophorus in dienst. Op een avond komt een goochelaar naar het paleis van de koning. Wanneer de goochelaar allerlei kunsten uithaalt en iemand zegt: “Dat is een duivelse kunstenaar”, slaat de koning angstig een kruis. Christophorus merkt dat de koning bang is voor de duivel en gaat daarom de duivel dienen. Op zeker ogenblik passeren de duivel en Christophorus een kruisbeeld, waar de eerste met een grote boog omheen loopt. Christophorus bemerkt nu de angst van de duivel voor Christus en komt tenslotte op zoek naar Christus aan bij de hut van een kluizenaar, die Christophorus aanraadt z’n spierkracht te gebruiken om mensen een woeste rivier over te zetten en aldus Christus te dienen. Wanneer op een dag een kind verzoekt om overgezet te worden, denkt Christophorus een makkelijk karweitje te hebben. Halverwege de rivier blijkt het kind een loodzware last te zijn. Christophorus dreigt te bezwijken. Het lijkt een eindeloze, moeilijke en zware gang. “Het leek wel of ik de hele wereld op mijn schouders had”, zucht Christophorus wanneer hij aan de overkant is. “Veel meer dan dat droeg je op je schouders. Je droeg de Schepper ervan!”

Het feest van Christophorus vieren we op 24 juli.

Officieel is Christophorus door Rome van de lijst van heiligen geschrapt. Wij denken dat hij écht heeft geleefd en er bestaan nog steeds vele Christophorussen:  Christusdragers die in woord en daad Christus’ naam ronddragen en verspreiden.