Secretariaat

Postadres:

Parochiebestuur

Gedempte Gracht 64

1741 GD Schagen

E-mail: secretariaat@rkkerkschagen.nl

Contactpersoon: Mevr. M.Hofman Telefoon: 0224-212415 (woensdag en donderdag tussen 09.00-12.00 uur)

Leden en Hoeksteen administratie:

Contactpersoon: Dhr. F.C.Bos, Telefooon 0224-212415, privé 0224-212701

De Ledenadministratie is aangesloten bij de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie zie www.sila.nl

Inschrijving/Wijziging   Per post / E-mail:

Met vermelding van naam, voornamen, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats en  telefoonnummer

E-mail: ledenadministratie@rkkerkschagen.nl

Advertentie’s

Contactpersoon: Mevr. C. van der Vliet  Telefoon: 21.25.73 – 29.86.59

E-mail: hoeksteen@rkkerkschagen.nl

Bezorging:

Contactpersoon: Dhr.& Mevr. Sinnege   Telefoon: 21.26.10

Kerkhofadministratie van het oude kerkhof

Contactpersoon: Mevr. M.Hofman Telefoon: 0224-212415 (woensdag en donderdag tussen 09.00-12.00 uur)