Pastoraalteam

Pastoor: I.A. Garcia Ferman , Telefoon: 06-17129642

E-Mail: fgi0017@gmail.com

Kapelaan: M. Gradzki, Telefoon: 06-25574966

E-Mail: maciej.pnl@gmail.com

Diaken  P.M. Steur, Telefoon 0224-213801

E-Mail: psteur45@gmail.com

Catechiste  Mevr. M.C. Wildeboer-van Rossum, Telefoon 0224-214208

E-mail: mcwildeboer@planet.nl

Activiteit: Het team ondersteunt het parochiebestuur op het gebied van catechese, liturgie, kerkopbouw en pastoraal beleid.