Pastoraalteam

Pastoor: Eduard Moltzer, Telefoon: 0224-212357

E-Mail: pastoor@rkkerkschagen.nl

Diaken  P.M. Steur, Telefoon 0224-213801

E-Mail: pmsteur@rkkerkschagen.nl

Catechiste  Mevr. M.C. Wildeboer-van Rossum, Telefoon 0224-214208

E-mail: mcwildeboer@rkkerkschagen.nl

Activiteit: Het team ondersteunt het parochiebestuur op het gebied van catechese, liturgie, kerkopbouw en pastoraal beleid.