POSTADRES.
PAROCHIEBESTUUR
GEDEMPTE GRACHT 64
1741 GD SCHAGEN.

Telefoon: 0224-212415

E-mail: secretariaat@rkkerkschagen.nl
Pastorie naast kerk. Gedempte Gracht 64, 1741 GD Schagen
Kerkgebouw. Molenstraat 2, 1741 GK Schagen.
Pastoor: I.A. Garcia Ferman , Telefoon: 06-17129642
E-Mail:  fgi0017@gmail.com
Kapelaan: M. Gradzki, Telefoon: 06-25574966
E-Mail: maciej.pnl@gmail.com
Diaken  H. Bruin, Telefoon 06 54 95 69 24
E-Mail: hansbruin@outlook.com
Catechiste  Mevr. M.C. Wildeboer-van Rossum, Telefoon 0224-214208
E-mail: mcwildeboer@planet.nl
De telefoon van de pastorie wordt in principe opgenomen van maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur. Indien uw vraag niet direct kan worden beantwoord, zal deze worden genoteerd en wordt u later teruggebeld. Buiten de genoemde tijden hoort u een antwoordapparaat met verwijzing in geval van dringende zaken.